JC bladzijdes

1. Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader?

10. God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem in geest en waarheid aanbidden.

100. Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld, maar wie ‘s nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft.

101. IK BEN de opstanding en het leven. Iedereen die in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij al gestorven is.

102. Zout is goed. Maar als het zijn kracht verliest, hoe moet je het dan smaak geven?

103. Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper in het begin hen als man en vrouw gemaakt heeft?

104. Als een man zijn vrouw verlaat en met een ander trouwt, pleegt hij overspel.

105. Laat de kinderen bij Mij komen. Houd ze niet tegen. Want het Koninkrijk van God is voor mensen zoals zij.

106. Als je volmaakt wil zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de arme mensen.

107. Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat.

108. Dit ligt niet in de macht der mensen, maar voor God is alles mogelijk.

109. Zij zullen Hem ter dood veroordelen en aan de heidenen overleveren om Hem te bespotten, geselen en kruisigen; maar op de derde dag zal Hij verrijzen.

11. Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.

110. Sta op, wees maar niet bang.

111. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen.

112. Judas, verraad je de Mensenzoon met een kus?

113. Als je iets aan God vraagt, twijfel dan niet, maar geloof dat het zal gebeuren. Dan gebeurt het ook.

114. God is niet een God van doden, maar van levenden.

115. Houd van je Heer God met je hele hart en met je hele ziel, met je hele verstand en met alles wat je hebt.’ De tweede wet, die net zo belangrijk is, is deze: ‘Houd net zoveel van je broeders als van jezelf.’

116. Over deze mensen zal een strenger vonnis worden uitgesproken!

117. Huichelaars!

118. Het goede nieuws over het Koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen.

119. Want zoals de bliksem van oost naar west langs de hemel schiet, zo zal het zijn als Ik, de Mensenzoon, terugkom.

12. Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij Mij komt, zal nooit meer honger krijgen.

120. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.

121. Luister goed! Ik zeg jullie dat een dienaar niet belangrijker is dan zijn heer.

122. Voorwaar, Ik zeg u: een van u zal Mij overleveren.

123. Dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gebroken. Eet hiervan en denk aan Mij.

124. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet zoals Ik wil, maar zoals Gij wilt.

125. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader.

126. Ik zal doen wat jullie van mij vragen, omdat jullie bij mij horen.

127. Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken.

128. Ik ben de echte wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.

129. Zorg dat jullie vol zijn van mijn liefde. Als jullie doen wat Ik zeg, zullen jullie vol van mijn liefde zijn.

13. Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn.

130. Kom!

131. Als de wereld u haat, bedenkt dan dat zij Mij eerder heeft gehaat dan u.

132. Weest gerust. Ik ben het. Vreest niet.

133. Kalm, wees rustig.

134. Want iedereen die doet wat mijn hemelse Vader wil, is mijn broer en zus en moeder.

135. Voorwaar, Ik zeg u dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen.

136. Geloof in het licht zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht.

137. Nee, mijn koninkrijk is niet van deze wereld.

138. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor.

139. Vader, vergeef de mensen die mij doden, want ze weten niet wat ze doen.

14. Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten.

140. Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?

141. Ik heb dorst.

142. Het is volbracht!

143. Vader, mijn leven is in uw handen!