110. Sta op, wees maar niet bang.

Waarom dit beeld?

Jezus sprak een zieke man aan en hielp hem overeind. Deze uitspraak doet denken aan een vader die zijn kind omhoog helpt en leert lopen. En zelfs bij het lopen helpt hij het kind door het op zijn eigen voeten te zetten. Zo wil God ook ons helpen en roept ons op op te staan en Hem te vertrouwen.

De uitspraak in context:

Op datzelfde moment kwam er een stralende wolk om hen heen. En een stem zei vanuit de wolk: “Dit is mijn Zoon, van wie Ik heel veel houd. Ik ben erg blij met Hem. Luister naar Hem.” Toen de leerlingen dit hoorden, lieten ze zich op de grond vallen van angst. Maar Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: “Sta op, wees maar niet bang.” Toen ze opkeken, zagen ze niemand meer. Alleen Jezus was er nog. Terwijl ze de berg afdaalden, zei Jezus tegen hen: “Vertel niemand wat jullie hebben gezien. Jullie mogen het pas vertellen als de Mensenzoon uit de dood is opgestaan.” (Matteüs 17:5-9, BB)

Ook interessant:

10 gedachten over gebed door Ron van der Spoel. Gedachten die je kunnen bemoedigen en je leven kunnen veranderen. Bekijk ze in deze gratis, online cursus.