106. Als je volmaakt wil zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de arme mensen.

Waarom dit beeld?

Door Jan Bakker

De uitspraak in context:

De man vroeg: “Aan welke wetten daarvan?” Jezus antwoordde: “Deze. Dood niemand. Wees trouw aan je vrouw. Steel niet. Vertel geen leugens over anderen. Heb respect voor je vader en moeder [ en zorg voor hen ]. En houd net zoveel van je broeders als van jezelf.” De jongeman zei tegen Hem: “Daar heb ik me mijn hele leven aan gehouden. Wat moet ik verder nog doen?” Jezus zei: “Als je volmaakt wil zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de arme mensen. Dan zul je een schat in de hemel hebben. Kom dan hier en volg Mij.” Toen de man dit hoorde, ging hij verdrietig naar huis. Want hij was erg rijk. Jezus zei tegen zijn leerlingen: “Luister goed! Ik zeg jullie dat het voor rijke mensen moeilijk is om het Koninkrijk van God binnen te gaan. (Matteüs 19:18-23, BB)

Ook interessant:

Genieten van je geld, hoe doe je dat? Ontdek er meer over in deze cursus.