136. Geloof in het licht zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht.

Waarom dit beeld?

Door Hagar Prins

De uitspraak in context:

Hij zei dit om uit te leggen op welke manier Hij zou sterven. De grote groep mensen zei tegen Hem: “We hebben in de Boeken gelezen dat de Messias voor eeuwig blijft. Waarom zegt U dan dat de Mensenzoon opgeheven gaat worden? Wie is die Mensenzoon?” Jezus antwoordde: “Het licht is nog maar korte tijd bij jullie. Loop zolang het nog licht is, zodat jullie niet door het donker worden verrast. Iemand die in het donker loopt, weet niet waar hij heen gaat. Geloof dus in het licht, zolang het licht bij jullie is. Want dan horen jullie bij het licht.” Nadat Jezus dit had gezegd, ging Hij weg en verborg Zich voor de mensen. (Johannes 12:33-36, BB)

Ook interessant: