101. IK BEN de opstanding en het leven. Iedereen die in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij al gestorven is.

Waarom dit beeld?

Door Jurjen ten Brinke

De uitspraak in context:

Marta zei tegen Jezus: “Heer, als U hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn! Maar ik weet zeker dat God U ook nu alles zal geven wat U van Hem vraagt.” Jezus zei tegen haar: “Je broer zal opstaan uit de dood.” Marta antwoordde: “Ik weet dat hij zal opstaan uit de dood, op de laatste dag, als alle doden weer opstaan.” Jezus zei tegen haar: “IK BEN de opstanding en het leven. Iedereen die in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij al gestorven is. En iedereen die leeft en in Mij gelooft, zal nooit meer sterven. Geloof je dat?” Ze zei tegen Hem: “Ja Heer, ik geloof dat U de Messias bent, de Zoon van God die op aarde zou komen.” (Johannes 11:21-27, BB)

Ook interessant:

Ga even terug in de tijd en zie hoe Jezus deze uitspraak deed. De film The Life of Jesus is een letterlijke verfilming van het Johannes-evangelie, het boek waaruit deze uitspraak komt.