111. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen.

Waarom dit beeld?

Door Wilma Veen

De uitspraak in context:

Maar Jezus zei tegen hen: “Maar Wie ben Ik volgens júllie?” Simon Petrus antwoordde: “U bent de Messias, de Zoon van de levende God.” Jezus antwoordde: “Simon, zoon van Jona, wat heerlijk voor je dat je dit begrijpt! Want je weet dat niet doordat een mens je dat heeft laten zien. Maar mijn hemelse Vader heeft jou dat laten zien. Ik zeg je dat jij Petrus [ (= ‘steen’) ] bent. En op deze rots zal Ik mijn gemeente bouwen. De machten van het dodenrijk zullen de gemeente niet kunnen tegenhouden. Ik zal jullie de sleutels geven van het Koninkrijk van God. Jullie kunnen op de aarde alles binden, wat al gebonden is in de hemel. En jullie kunnen op de aarde alles vrijlaten, wat al is vrijgelaten in de hemel.” En Hij verbood zijn leerlingen om ook maar tegen íemand te zeggen dat Hij de Messias was. (Matteüs 16:15-20, BB)

Ook interessant:

Wat is een kerk of gemeente eigenlijk precies? En waarom zijn er zo veel verschillende soorten? Dit artikel geeft daar antwoord op.