103. Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper in het begin hen als man en vrouw gemaakt heeft?

Waarom dit beeld?

Door Wim Grandia

Wat ik voor me zie, zijn de bordjes bij bijvoorbeeld het toilet met een afbeelding van een mannetje en van een vrouwtje. Een interessante uitspraak van Jezus die in onze tijd als niet genderneutraal zou worden ervaren.

De uitspraak in context:

Er kwamen Farizeeërs naar Hem toe, om Hem een strikvraag te stellen. Ze hoopten dat Hij iets verkeerds zou zeggen. Ze vroegen: “Mag iemand van zijn vrouw scheiden, om wat voor reden dan ook?” Hij antwoordde: “Hebben jullie niet gelezen dat hun Maker hen vanaf het begin van de wereld als man en vrouw heeft gemaakt? God zei toen: ‘Daarom zal een man weggaan bij zijn vader en moeder en van zijn vrouw houden en trouw aan haar zijn. Vanaf dan zijn ze niet meer twee aparte mensen, maar samen één geheel.’ Wat God zo tot één geheel heeft gemaakt, zou een mens niet meer uit elkaar moeten halen.” (Matteüs 19:3-9, BB)

Ook interessant:

Stel je nu eens voor dat je je eigen geestelijke navigator hebt – een tool die jou dagelijks helpt op jouw geestelijke reis.

De app LikeJesus stuurt interessante informatie naar jouw telefoon om je te helpen in je geestelijke reis en helpt jou te groeien als een discipel van Jezus. Download de app hier.