Gestelde vragen:?

?

Samen in gesprek
over Jezus en geloof.

Samen in gesprek over Jezus en geloof.

Wat zegt de Bijbel?

Verhalen uit de Bijbel

De bekering van Paulus

Saulus verwoestte de gemeente van de volgelingen van Jezus. Jezus, de zogenaamde zoon van God. En Saulus was niet van plan om met die vervolging te stoppen.

‘Ik zeg jullie: als je het Koninkrijk van God niet ontvangt zoals een kind dat doet, kun je het niet binnengaan’

Laat de kinderen bij Mij komen. Houd ze niet tegen. Want het Koninkrijk van God is voor mensen zoals zij. Luister goed! Ik zeg jullie: als je het Koninkrijk van…

Zacheüs

Opnieuw een prachtig verhaal van Sandy Tales. Dit is het verhaal van Zacheüs, verteld door zandkunstenaar De Zandschepper. Zacheüs, een van de hoofdpersonen in dit verhaal, is een gehate tollenaar….

Ga aan de slag met je vragen.

Samen zoeken we verder.