Onze Vader

Misschien vraag jij je wel eens af: Hoe moet ik bidden? Hoe werkt dat? Je bent niet de enige! Speciaal voor mensen zoals jij, leerde Jezus mensen het Onze Vader.

In geschriften van 2000 jaar terug is al te lezen hoe vrienden van Jezus aan hem vroegen hoe zij moesten bidden. Toen leerde hij hen het volgende gebed, dat tot op de dag van vandaag door miljoenen gelovigen wordt gebeden.

Het ‘Onze Vader’

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Amen.

Het ‘Onze Vader’ door Sandy Tales

Het ‘Onze Vader’ in de bijbel

Het ‘Onze Vader’ gebed is niet iets door mensen bedacht. Jezus – van wie zijn volgelingen geloven dat hij de zoon van God is – leerde het zelf aan zijn leerlingen en vrienden. Je kunt het zelf lezen in de bijbel, bijvoorbeeld in Matteüs 6.

Kun je ook zelf een gebed verzinnen?

Gebed, of bidden, is praten met God. Dus je mag het ‘Onze Vader’ bidden, maar je kunt ook zelf iets tegen God zeggen. Dat hoeft niet formeel, of volgens bepaalde regels of met bepaalde woorden. Zeg gerust wat er in je opkomt!

Gratis online cursus over bidden

Vind je het Onze Vader mooi, maar wil je liever ontdekken hoe je zelf kunt bidden? Dominee Ron van der Spoel maakte een tijdje geleden een gratis online cursus over bidden. In 10 dagelijkse momenten neemt hij je mee in wat bidden is en hoe je zelf kunt bidden. Gewoon, lekker van achter je laptop op de bank. Bidden – ontdek het zelf in deze gratis cursus! Makkelijk, veilig en anoniem.

Wil je meer ontdekken?