Waar kwam Jezus tot rust?

Een kano, een dartbord, een auto en bergschoenen. Wat hebben deze dingen met elkaar gemeen? Ze brengen mensen tot rust! We hebben mensen gevraagd hun foto in te sturen van de plek waar zij tot rust komen. Misschien herken je wel iets. En laten we ook eens kijken waar Jezus tot rust kwam. Wat was zijn ultieme rustplek?

Stipt op nummer 1 staat de natuur. De rust en stilte kan soms overweldigend zijn. Ver weg van alle prikkels.

En Jezus? Hij zocht ook vaak een plekje alleen op in de natuur. Daar komt Jezus tot rust. Weg van alle mensen die van alles van hem willen. Voor hem is een plek van rust ook verbonden met een plek waar je kunt bidden. Rustig praten met God.

Op welke plekken komt Jezus tot rust?

In de Bijbel lees je verschillende keren dat Jezus tot rust moet komen en dat hij zich terugtrekt. Hier vind je aantal voorbeelden.

“‘s Morgens heel vroeg, toen het eigenlijk nog nacht was, ging Jezus naar buiten. Hij ging naar een eenzame plek om te bidden.” Lees hier in de Bijbel.

“Kom met Mij mee naar een eenzame plek en rust een beetje uit.” Want allerlei mensen kwamen en gingen. Jezus en zijn leerlingen hadden zelfs geen tijd om te eten. Ze vertrokken met de boot naar een eenzame plek waar ze alleen konden zijn.” Lees hier het hele verhaal.

Vlak voor zijn dood zoekt Jezus ook een plek om tot rust te komen. Waar hij even alleen kan zijn om met God te praten.
“Jezus ging met hen naar een tuin die Getsémané heet. Daar zei Hij tegen de leerlingen: “Gaan jullie hier zitten. Ik ga een eindje verderop bidden.” Lees hier hoe Jezus tot rust probeert te komen.

Wat je vooral leest is dat Jezus alleen wilt zijn en dit is vaak op een eenzame of verlaten plek. In de natuur of op het water.

Wat zijn de plekken waar jij tot rust probeert te komen? Lukt het je ook om daar met God te praten? Heb je vragen over rust of over hoe je kunt bidden? Praat hier door met onze e-coaches en stel je vragen of deel je verhaal.