Tijdlijn van Jezus

Start | Tijdlijn van Jezus

Jezus - een markant figuur die zelfs onze jaartelling heeft beïnvloed. We vieren zijn geboorte met Kerst en herdenken zijn dood en opstanding op Goede Vrijdag en Pasen. Maar wie is Jezus eigenlijk? Hoe verloopt de tijdlijn van Jezus? Ontdek hier de highlights uit zijn leven.

Na een korte carrière als timmerman, reisde hij drie jaar met twaalf vrienden rond. Hij was een leraar en deed wonderen. Jezus kreeg veel volgelingen die geloofden in zijn boodschap van vergeving en rechtvaardigheid. Zijn leven is uitvoerig beschreven in de Bijbel en ook niet-christelijke bronnen bevestigen zijn bestaan.

Deze tijdlijn van Jezus neemt je stap voor stap mee door zijn leven.

Wil jij graag iedere dag een bemoediging ontvangen? Meld je dan vandaag nog hier aan.

Jezus' geboorte en jeugd

4 v.Chr. tot 30 n.Chr.

In Jezus' tijd werden nog geen geboortekaartjes rondgestuurd met het gewicht, lengte en de datum van het kindje. We zijn dus aangewezen op de overleveringen geschreven in die tijd. Mattheüs, Marcus, Lucas, Johannes en Paulus zijn een aantal belangrijke schrijvers van deze Bijbelse bronnen. Deze vijf mannen vonden zijn leven zo belangrijk dat ze iedereen wel over Jezus' wilden vertellen. Dankzij deze verslagen kunnen we deze tijdlijn van Jezus maken. Lucas en Matteüs zijn trouwens de enige die over zijn geboorte schrijven.

De engel Gabriël bezoekt Maria in Nazareth

Het jonge stel, Maria en Jozef, zijn op het moment dat ze Jezus verwachten nog niet getrouwd. Ze krijgen beiden bezoek van de engel Gabriël. Die vertelt hen dat ze een heel bijzonder kind krijgen.

De volkstelling

Op bevel van de keizer moeten alle inwoners zich laten inschrijven in de plaats waar ze vandaan kwamen. Vanuit Nazareth reizen Jozef en een hoogzwangere Maria samen naar Bethlehem.

De geboorte van Jezus

Eenmaal in Bethlehem begint Maria’s bevalling. Door de drukte in de stad is er geen plaats voor hen in lokale overnachtingsmogelijkheden. Maria brengt haar zoon ter wereld, vermoedelijk in een stal.

Kraamvisite

Geboortekaartjes blijken niet nodig. Jozef en Maria ontvangen kraamvisite, zelfs van onbekenden! Van herders buiten de stad, die van een engel horen over de geboorte van dit bijzondere kind. Van wijzen ‘uit het oosten’ die achter een ster aan reizen richting ‘de pasgeboren koning der Joden’.

Als vluchteling in Egypte

Veel tijd voor de kraamperiode is er niet. Want na het bezoek van de wijzen - die natuurlijk eerst in het koninklijk paleis zochten - ruikt Herodes onraad. Hij wil geen concurrentie op de troon. Daarom laat hij alle jongetjes jonger dan 2 jaar in Bethlehem vermoorden. Jozef en Maria vluchten halsoverkop naar Egypte.

Stilte op de tijdlijn van Jezus

Na de dood van Herodes in datzelfde jaar, keren Jozef en Maria met Jezus terug naar Israël. Het gezin gaat wonen in Nazareth. Veel meer is er over Jezus jeugd niet bekend. Het enige wat er verder over Jezus' jeugd wordt gezegd is dat hij opgroeit als een sterke en slimme jongeman. Op één specifieke gebeurtenis na.

De 12-jarige Jezus in de tempel

Op 12-jarige leeftijd reist Jezus met zijn ouders naar Jeruzalem voor het jaarlijkse Pesachfeest. Een groot familiefeest. Op de terugweg komen zijn ouders er plots achter dat Jezus is achtergebleven. Na drie dagen zoeken, vinden ze hem in de tempel. Diep in gesprek met geleerden.

Jezus in de luwte

Net als zijn vader, vult Jezus zijn dagen vermoedelijk als timmerman. Tussen zijn 12e en 30e leeftijd wordt er over Jezus' leven niets geschreven.

Openbare optredens van Jezus

26 tot 29 n.Chr.

Rond zijn 30e starten de verhalen rondom Jezus' leven weer. Het begint met Johannes de Doper die de komst van de Messias verkondigt. Hij roept mensen op zich te laten dopen. En dan verschijnt Jezus op het toneel.

Wanneer Jezus gaat rondreizen, is hij rond de 30 jaar. De exacte datum waarin Jezus rondreisde weten we niet. Dat komt omdat verhalen over Jezus pas een paar decennia later zijn opgeschreven. Het meest waarschijnlijk is dat deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden tussen 26 en 29 n.Chr.

Jezus heeft veel ontmoetingen met mensen, vertelt verhalen, verricht wonderen. In deze tijdlijn van Jezus nemen we je mee op de highlights van zijn reis.

Jezus laat zich dopen

Aan het begin van Jezus' publieke optreden, zoekt hij zijn neef Johannes op. Johannes doopt mensen om een nieuw leven te beginnen. Ook Jezus. Dan gaat de hemel open en een stem klinkt: “Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde”. God bekent direct kleur: dat Jezus zijn zoon is en dat God blij met hem is.

Jezus op retraite in de woestijn

Meteen daarna stuurt God Jezus de woestijn in, veertig dagen lang. Al die tijd eet en drinkt Jezus niet. Na verloop van tijd komt de duivel voorbij. Hij stelt Jezus tot drie keer toe op de proef: hij verleidt hem op manieren waarop wij als mensen ook worden verleid. Jezus weerstaat de verleidingen door te wijzen op wat er in de Bijbel staat. Daarop laat de duivel Jezus met rust.

Jezus treedt voor het eerst op in Nazareth

Na zijn retraite in de woestijn keert Jezus gesterkt terug in Galilea. Hij geeft les in synagogen en wordt geprezen door mensen. Hij krijgt een boekrol van de profeet Jesaja in zijn handen gedrukt: Jezus leest het gedeelte waarin de Messias wordt aangekondigd en vertelt dat wat er geschreven staat in vervulling is gegaan.

Jezus vraagt de discipelen mee op reis

Jezus reist niet alleen. Aan het begin van zijn reis vraagt hij twaalf mannen om hem te volgen. Jezus reist rond als leraar in Israël om les te geven in de synagogues en het evangelie van het koninkrijk te vertellen aan de mensen. De twaalf mannen vormen zijn vaste leerlingen (ook wel ‘discipelen’ genoemd).

Het eerste wonder van Jezus

Jezus en zijn discipelen zijn uitgenodigd voor een bruiloft in Kana, Galilea. De gasten zitten aan tafel, maar is er geen wijn meer. Een schande in een cultuur van gastvrijheid. Dan draagt Jezus de ceremoniemeester op de waterpotten tot de rand te vullen met water. Het water verandert in wijn - het eerste wonder van Jezus.

Jezus viert het Loofhuttenfeest in Jeruzalem

Tijdens het Loofhuttenfeest herdenken Israëlieten de tijd dat zij leefden in hutten en tenten na hun vlucht uit Egypte. Zij herinneren God's trouw met een uitbundig feest, vol dans en muziek. De mensen die hoorden waren verbaasd over zijn kennis, omdat Jezus geen opleiding heeft gevolgd.

Jezus' verblijf in Dekapolis en Perea

Jezus verblijft in Dekapolis en Perea op weg naar Jeruzalem. Hij verricht verschillende wonderen: hij drijft boze geesten uit en geneest een man die doof is. Hiermee zet Jezus het leven van een paar mensen volledig op zijn kop.

De laatste week van Jezus' leven

29 n.Chr.

Er is veel aandacht in de Bijbel voor de laatste week van Jezus' in Jeruzalem. Deze week wordt ook wel de heilige, goede of stille week genoemd. Hieronder vind je de tijdlijn van Jezus' laatste week in Jeruzalem.

Jezus feestelijk ontvangen in Jeruzalem

Jezus wordt als koning ontvangen in Jeruzalem. Hij rijdt op een ezel en iedereen zwaait vrolijk met palmtakken en zingt Hosanna ('red ons' of 'help ons'). De joden hopen dat Jezus hen zal verlossen van de Romeinse onderdrukkers en dat hij de beloofde Messias is. Jezus' intocht wordt op Palmzondag gevierd.

Jezus bezoekt de tempel

Jezus is vaak in de tempel te vinden. Maar dit is niet zomaar een bezoek. Het tempelplein wordt namelijk gebruikt als marktplein. Jezus wordt woest en gooit de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver. Hij is boos. De tempel is het huis van God - geen plek voor handelaars.

Onderwijs in de tempel

Voor de tweede keer komt Jezus in de tempel, deze keer geeft hij les. Jezus legt graag zaken uit door middel van gelijkenissen. Korte verhalen vol symboliek en metaforen. Heel bekend is de gelijkenis van De Verloren Zoon.

Het plan om Jezus te doden

De joodse leiders moeten niets hebben van Jezus. Ze proberen hem uit de tent te lokken met lastige vragen. Maar Jezus houdt hen bij elk antwoord, zelf een spiegel voor. De leiders worden steeds bozer en zien ook dat zij de grip op hun eigen mensen aan het verliezen zijn. Ze besluiten dat Jezus uit de weg geruimd moet worden.

Judas sluit een deal met de joodse leiders

Judas wordt overgehaald om Jezus te verraden. Hij krijgt 30 zilverstukken als hij Jezus overlevert aan de soldaten.

Jezus viert Pesachfeest met zijn vrienden in Jeruzalem

Elk voorjaar vieren de Joden het Pesachfeest. Het feest herinnert hen aan de vlucht van hun volk uit Egypte, na veertig jaar gevangenschap. Jezus viert dit feest samen met zijn vrienden tijdens hun laatste avondmaal samen.

Verraad

Tijdens de maaltijd kondigt Jezus aan dat iemand uit de groep hem zal verraden. Zijn vrienden zijn in shock. Wie dan?

Jezus neemt afscheid van zijn vrienden

Jezus vertelt dat hij zal sterven maar ook zal opstaan uit de dood. Hij probeert zijn vrienden uit te leggen wat er gaat komen. In zijn afscheidsspeech laat hij een glimps zien van de toekomst en praat zijn vrienden moed in. Zijn vrienden begrijpen er niets van.

De arrestatie van Jezus

Na de maaltijd maken Jezus en zijn vrienden een wandeling door het hof van Getsemane. Dan komen er de soldaten eraan. Judas geeft Jezus een kus op zijn wang. Zo weten de soldaten wie opgepakt moet worden. In een poging Jezus te redden, hakt zijn vriend Simon Petrus een soldaat zijn oor af. Maar Jezus zegt: "Het is nodig dat dit allemaal gebeurt." Jezus wordt afgevoerd.

Jezus wordt verhoord

De joodse leiders verhoren Jezus. Hij wordt gemarteld en geslagen. Volgens de Romeinse wet mogen ze echter geen doodstraf uitspreken. Daarom wordt Jezus naar het gerechtsgebouw gebracht van de Romeinse leider Pontius Pilatus.

Jezus bij Pontius Pilatus

Pontius Pilatus vindt Jezus eigenlijk het probleem van de joden. Hij ziet geen schuld in Jezus. Zelfs zijn vrouw smeekt hem om Jezus niet te laten doden. Hij probeert Jezus nog vrij te krijgen door het volk te laten kiezen of ze liever de moordenaar Barabas vrij willen of Jezus. Het volk kiest echter Barabas. De druk van de joodse leiders is zo groot dat hij uiteindelijk toegeeft. Jezus krijgt de doodstraf.

De kruisiging

Jezus wordt met spijkers door zijn handen vastgenageld aan een houten kruis. De kruisiging is een gruwelijk doodstraf. Jezus hangt tussen twee moordenaars in, op de berg Golgotha.

Jezus' laatste woorden

Jezus schreeuwt het uit naar God: "Vader, vader - waarom heeft u mij verlaten?" Maar ook zegt hij: "Vader, vergeef hen. Ze weten niet wat ze doen." Zijn allerlaatste woorden zijn: "Het is volbracht."

Jezus wordt begraven

Zijn vrienden halen Jezus van het kruis. Hij wordt begraven in een graf, uitgehakt in een rotswand, in de tuin van Jozef van Arimathea. Zijn vrienden moeten snel zijn want de joodse rustdag breekt bijna aan en dan mogen zij geen doden verzorgen.

Stille Zaterdag

Op Stille Zaterdag is het stil. Het is de joodse rustdag. De vrienden van Jezus rouwen om het verlies. Er is weinig geschreven over deze dag. Wel wordt verteld dat Judas zo'n spijt krijgt van zijn verraad dat hij zijn geld terug wil geven aan de joodse leiders. Ze moeten er niets van hebben. Judas heeft zoveel berouw dat hij zelfmoord pleegt.

Hoe gaat het verhaal verder?

Nogal een triest einde, vind je niet? Stel je eens voor. Degene van wie je dacht dat hij aan alle onrecht en onderdrukking een revolutionair einde zou maken, is voor je ogen op brute wijze vermoord. Een van je vrienden heeft hem verraden en zelfmoord gepleegd. Het is niet te vatten.

Gelukkig eindigt het verhaal niet hier bij Jezus' kruisdood. Het verhaal gaat door, zelfs tot op de dag van vandaag. Om dat te begrijpen moeten we nog even doorlezen. Want in de veertig dagen na Jezus' opstanding gebeurt er nog een en ander.

Het graf van Jezus is leeg

Het lichaam van Jezus moet verder verzorgd worden. Maria Magdalena gaat naar het graf maar ziet dat het graf open is. En leeg! Maria ontmoet Jezus, in levende lijve. Ze rent terug naar de anderen. Maar ze geloven haar niet.

Jezus verschijnt aan twee van de leerlingen

Diezelfde dag gaan twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet. Ze spreken met elkaar over alles wat er was gebeurd. Onderweg hebben ze een bijzondere ontmoeting. Luister hier het hele verhaal.

Jezus verschijnt aan zijn leerlingen

De vrienden zijn angstig en verward. Ze zoeken steun bij elkaar. Dan verschijnt Jezus in hun midden. Hij leeft! Precies zoals een aantal discipelen beweren! Jezus ontmoet 40 dagen lang mensen en praat met hen over wat gaat komen. Naar verluidt zien 500 mensen zien hem levend.

Tomas gelooft het niet

De apostel Tomas staat bekend als de twijfelaar (de 'ongelovige Thomas'). Hij is er niet bij als de leerlingen Jezus zien. Hij kan niet geloven wat de anderen beweren: "Eerst zien, dan geloven."Dan verschijnt Jezus nogmaals aan de leerlingen. Hij nodigt Tomas uit om dichtbij te komen.

Jezus bij het meer van Tiberias

Petrus, Tomas, Natanael en nog een paar andere leerlingen gaan vissen op het meer. Ze vissen de hele nacht, maar vangen niks. Dan zien de leerlingen Jezus op de oever staan. Petrus springt van boord en snelt naar Jezus toe. "Gooi het net aan stuurboord uit!" zegt Jezus, met een wonderlijk resultaat.

Jezus keert terug naar de hemel

Jezus keert na 40 dagen terug naar de hemel. Op de top van de Olijfberg neemt hij afscheid van zijn vrienden. Hij spreekt hen moed in - ze zullen niet lang alleen blijven. Zijn vrienden vertellen later dat Jezus wordt opgenomen in een wolk en verdwijnt richting de hemel. Jezus keert weer terug naar zijn Vader.

Pinksteren

Zijn vrienden worden 10 dagen later vervuld met de Heilige Geest. Diep van binnen worden ze aangevuurd om de hele wereld te vertellen over Jezus! Deze dag markeert de geboorte van de christelijke kerk. Zijn vrienden verspreiden zich over de wereld en vertellen overal: Jezus leeft! Deze boodschap kost bijna al zijn vrienden hun leven. Velen sterven een gruwelijke dood. Maar nooit hebben zij meer getwijfeld. Nu zijn we meer dan 2000 later en geloven meer dan 2,3 miljard mensen nog steeds hun verhaal: Jezus leeft!

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

En nu?

2021 n. Chr.

Jezus heeft een enorme impact op de wereld. Alleen al als je kijkt naar de impact die het in Nederland heeft gehad op onze normen en waarden, wet- en regelgeving, onze tradities en feestdagen. Bovendien is het christelijk geloof de grootste en snelst groeiende religie ter wereld. Wereldwijd geloven 2,3 miljard mensen in de opstanding van Jezus. Christenen zien Jezus niet alleen als inspiratiebron, maar ook als de drijvende kracht achter alles wat ze doen.

Die tijdlijn van Jezus loopt dus door tot op de dag van vandaag. Nog steeds raken en inspireren de woorden en daden van Jezus' het leven van veel mensen.

Hoe is dat voor jou? Wat maakt Jezus voor jou vandaag nog relevant?

Jezus volgen?

Het leven van Jezus is voor miljoenen christenen wereldwijd een bron van dagelijkse inspiratie. Zij willen op Jezus lijken, hem volgen in zijn woorden en daden. 

Wil jij meer leren over wat Jezus volgen betekent?