140. Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?

Waarom dit beeld?

Door Nikolaas Sintobin

De uitspraak in context:

Om ongeveer twaalf uur werd het helemaal donker in het hele land. Dat duurde tot ongeveer drie uur ‘s middags. Toen riep Jezus luid: “Eli, eli, lama sabachtani!” Dat betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom heeft U Mij verlaten?’ Een paar mensen die erbij stonden, zeiden: “Hoor, Hij roept Elia!” Eén van de mensen liep naar Jezus toe. Hij doopte een spons in zure wijn, stak die op een stok en gaf Hem te drinken. Maar anderen zeiden: “Niet doen. Laten we eens kijken of Elia Hem komt redden.” Maar Jezus gaf een luide schreeuw en stierf. Op dat moment scheurde het gordijn in de tempel van boven naar beneden in tweeën. De aarde beefde en de rotsen scheurden. (Matteüs 27:45-51, BB)

Ook interessant:

Als er een persoon is die veel losmaakt, ondanks dat hij al lang niet meer op aarde rondloopt, dan is het Jezus wel. Hij leefde 20 eeuwen terug. Schreef nooit een boek. Heeft geen oorlog gevoerd, was geen beroemde ontdekkingsreiziger, stichtte zelfs geen godsdienst. En toch… kunnen we niet om hem heen. Ontdek meer over hem in deze cursus, genaamd: Waarom Jezus?