12. Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij Mij komt, zal nooit meer honger krijgen.

Waarom dit beeld?

Door Nikolaas Sintobin

De uitspraak in context:

Jezus antwoordde: “Luister goed! Ik zeg jullie dat Mozes jullie niet het echte brood uit de hemel heeft gegeven. Mijn hemelse Vader geeft jullie het echte brood uit de hemel. Want alleen het brood dat uit de hemel komt en leven geeft aan de mensen, is het echte brood van God.” Toen zeiden ze tegen Hem: “Heer, wilt U ons dan altijd van dat brood geven?” Jezus antwoordde: “IK BEN dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij Mij komt, zal nooit meer honger hebben. En iedereen die in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. (Johannes 6:32-35, BB)

Ook interessant:

Ga even terug in de tijd en zie hoe Jezus deze uitspraak deed. De film The Life of Jesus is een letterlijke verfilming van het Johannes-evangelie, het boek waaruit deze uitspraak komt.