137. Nee, mijn koninkrijk is niet van deze wereld.

Waarom dit beeld?

Ik denk aan een meisje dat met een globe in haar hand heeft. Omgekeerde wereld, maar de werkelijkheid is anders in Jezus ogen dan wij ons vaak voorstellen.

De uitspraak in context:

Pilatus ging het gerechtsgebouw weer in. Hij riep Jezus en vroeg Hem: “Ben Jij de koning van de Joden?” Jezus antwoordde hem: “Zegt u dit uit uzelf of hebben anderen u dit over Mij gezegd?” Pilatus antwoordde: “Ik ben toch geen Jood? Jouw volk en de leiders van de priesters hebben Jou bij Mij gebracht. Wat heb Je gedaan?” Jezus antwoordde: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaren voor Mij hebben gestreden. Dan hadden de Joden Mij niet gevangen kunnen nemen. Maar mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.” Toen zei Pilatus tegen Hem: “Je bent dus een koning?” Jezus zei: “U zegt zelf dat Ik een koning ben. Ik ben geboren en op deze wereld gekomen om de waarheid te vertellen. Iedereen die van de waarheid houdt, luistert naar Mij.” (Johannes 18:33-37, BB)

Ook interessant:

Ga even terug in de tijd en zie hoe Jezus deze uitspraak deed. De film The Life of Jesus is een letterlijke verfilming van het Johannes-evangelie, het boek waaruit deze uitspraak komt.