1. Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader?

Waarom dit beeld?

Door Jan-Willem Bosman

De uitspraak in context:

Na drie dagen vonden ze Hem in de tempel. Hij zat daar tussen de wetgeleerden. Hij luisterde naar hen en stelde vragen. De mensen die Hem hoorden, waren verbaasd hoe verstandig Hij was. Ook verbaasden ze zich over de antwoorden die Hij gaf. Toen zijn ouders Hem daar vonden, waren ze boos. Zijn moeder zei tegen Hem: “Kind, hoe kun je zoiets doen? Je vader en ik zijn zó ongerust geweest! We hebben overal naar je gezocht!” Maar Hij zei tegen hen: “Waarom heeft u naar Mij gezocht? Wist u dan niet dat Ik bezig moet zijn met de dingen van mijn Vader?” Maar ze begrepen niet wat Hij bedoelde. (Lucas 2:46-50, BB)

Ook interessant:

Bekijk hieronder de korte film ‘The Bridge’. Een film waarin niet gesproken wordt, maar het verhaal vertelt over een vader, een zoon en het redden van mensen…