139. Vader, vergeef de mensen die mij doden, want ze weten niet wat ze doen.

Waarom dit beeld?

Door Daniëlle Koudijs

De uitspraak in context:

Ze kwamen bij de plek die ‘Schedelplaats’ werd genoemd. Daar kruisigden ze Jezus. Ook de twee misdadigers werden gekruisigd. De één links en de ander rechts van Hem. Jezus zei: “Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen!” En de soldaten dobbelden erom hoe ze zijn kleren zouden verdelen. De mensen stonden toe te kijken. Ook de leiders stonden daar. Ze maakten Jezus belachelijk en zeiden: “Andere mensen heeft Hij gered. Laat Hij dan nu Zichzelf redden, als Hij de Messias van God is, de Man die door God is uitgekozen!” (Lucas 23:33-35, BB)

Ook interessant:

Wil je meer ontdekken over vergeving? Wat het wel en niet is bijvoorbeeld. Kijk dan eens naar deze cursus over dit thema.