127. Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken.

Waarom dit beeld?

Gelukkig hebben we de foto’s nog. Daar deed deze uitspraak van Jezus aan denken. Foto’s die gebeurtenissen weer in herinnering brengen. Zo doet de Heilige Geest dat in ons leven. Soms begrijpen we later pas wat met iets bedoeld was.

De uitspraak in context:

Jezus antwoordde hem: “Iemand die van Mij houdt, zal doen wat Ik zeg. Mijn Vader zal van hem houden en Wij zullen bij hem komen en in hem wonen. Iemand die niet van Mij houdt, doet niet wat Ik zeg. En wat Ik zeg, bedenk Ik niet zelf. Ik moet het zeggen van mijn Vader die Mij gestuurd heeft. Ik heb jullie dit gezegd terwijl Ik nog bij jullie ben. Omdat jullie bij Mij horen, zal de Vader jullie straks de Helper sturen. Hij is de Heilige Geest. Hij zal jullie alles leren en alles helpen herinneren wat Ik tegen jullie heb gezegd. Ik geef jullie vrede. Ik geef jullie míjn vrede. De vrede die Ik jullie geef, is een ander soort vrede dan de vrede van de wereld. Wees niet bang of verdrietig. (Johannes 14:23-27, BB)

Ook interessant:

Ga even terug in de tijd en zie hoe Jezus deze uitspraak deed. De film The Life of Jesus is een letterlijke verfilming van het Johannes-evangelie, het boek waaruit deze uitspraak komt.