130. Kom!

Waarom dit beeld?

Dit beeld toont zo mooi dat een moeder voor haar kind zorgt en dat het kind volledig de moeder vertrouwd. Zo is de boodschap van Jezus ook bedoeld. Kom naar Hem en hij zorgt voor je.

De uitspraak in context:

Onmiddellijk zei Jezus tegen hen: “Rustig maar! IK BEN het, wees maar niet bang.” Petrus antwoordde: “Heer, als U het bent, beveel mij dan om over het water naar U toe te komen!” Jezus zei: “Kom!” Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij op de wind ging letten, werd hij bang en hij begon te zinken. Hij schreeuwde: “Heer, red mij!” Onmiddellijk stak Jezus zijn hand uit en greep hem. En Hij zei: “Je hebt niet genoeg geloof! Waarom ging je twijfelen?” Ze klommen in de boot. Toen ging de wind liggen. De leerlingen in de boot vielen voor Hem op hun knieën en zeiden: “U bent werkelijk de Zoon van God!” (Matteüs 14:27-33, BB)

Ook interessant:

Zou je wel eens in gesprek willen gaan met Jezus? In deze cursus kijk je mee met ontmoetingen die mensen hadden met Jezus, terwijl hij hier op aarde rondliep. Nu loopt Jezus hier niet meer rond. Toch blijft een ontmoeting met Jezus mogelijk. Hoe? Schrijf je nu in voor deze cursus.