10. God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem in geest en waarheid aanbidden.

Waarom dit beeld?

Door Hagar Prins

De uitspraak in context:

Jullie [ , de Samaritanen, ] aanbidden God zonder Hem echt te kennen. Maar wij [ Joden ] weten Wie we aanbidden, want wij kennen God. Want de Redder van de mensen komt uit het Joodse volk. Nu is de tijd begonnen dat echte aanbidders de Vader zullen aanbidden met hun geest en vol van waarheid. Want dat is het soort aanbidders waar de Vader naar verlangt. God is een geest. Als je Hem wil aanbidden, moet je Hem aanbidden met je geest en vol van waarheid.” De vrouw zei tegen Hem: “Ik weet dat op een dag de Messias komt. (Hij wordt ook wel de Christus genoemd.) Als Hij er eenmaal is, zal Hij ons alles vertellen en uitleggen.” Jezus antwoordde: “IK BEN dat, Ik die nu met jou praat.” (Johannes 4:22-26,BB)

Ook interessant:

Over aanbidding en de Heilige Geest gesproken… Wat vind je van dit nummer van Kari Jobe?