115. Houd van je Heer God met je hele hart en met je hele ziel, met je hele verstand en met alles wat je hebt.’ De tweede wet, die net zo belangrijk is, is deze: ‘Houd net zoveel van je broeders als van jezelf.’

Waarom dit beeld?

Door Ed Bosma

De uitspraak in context:

Een wetgeleerde had naar dit gesprek geluisterd. Hij vond dat Jezus een goed antwoord had gegeven. Daarom vroeg hij aan Jezus: “Welke wet [ uit de wet van Mozes ] is de belangrijkste van allemaal?” Jezus antwoordde: “De belangrijkste wet is: ‘Luister, Israël, de Heer is Eén. Houd van je Heer God met je hele hart en met je hele ziel, met je hele verstand en met alles wat je hebt.’ De tweede wet, die net zo belangrijk is, is deze: ‘Houd net zoveel van je broeders als van jezelf.’ Geen enkele wet is belangrijker dan deze twee.” (Marcus 12:28-31, BB)

Ook interessant:

Ed Bosma heeft het in zijn uitleg hierboven over Majoor Bosshardt. Bekijk hier een bijzondere video over haar: