142. Het is volbracht!

Waarom dit beeld?

Hierbij dacht ik aan iemand die een race gelopen heeft. Een marathonloper, die weet dat de wedstrijd er op zit en alvast de handen in de lucht steekt. Hij is nog niet over de streep, maar hij weet dat hij gewonnen heeft. En zo was het ook met Jezus. Hij wist dat de overwinning behaald was. De dood zou worden overwonnen en het komt weer goed tussen mensen en God.

De uitspraak in context:

Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat Hij nu alles had gedaan wat Hij moest doen: “Ik heb dorst!” Zo gebeurde wat van tevoren in de Boeken was gezegd. Er stond een kruik met zure wijn. Ze doopten daar een spons in en staken die op een stok. Zo kon Hij van de spons drinken. Toen Jezus van de zure wijn had gedronken, zei Hij: “Alles is gedaan!” En Hij boog zijn hoofd en stierf. (Johannes 19:28-30, BB)

Bekijk hoe dit heftige, stukje verhaal verfilmd is in ‘The Life of Jesus’:

Ook interessant:

God vindt jou de moeite waard. Hij heeft je lief en had zijn eigen Zoon voor je over. Wat andere mensen ook zeggen of hoe jij ook over jezelf denkt… niets brengt daar verandering in. Deze video kun je zien als een persoonlijke brief aan jou: