143. Vader, mijn leven is in uw handen!

Waarom dit beeld?

Door Nynke Dijkstra

De uitspraak in context:

Het was ongeveer twaalf uur ‘s middags. Toen werd het in het hele land donker, tot drie uur ‘s middags. Want er kwam een zonsverduistering. En het gordijn in de tempel scheurde doormidden. En Jezus riep luid: “Vader, Ik vertrouw mijn geest aan U toe.” Toen Hij dat had gezegd, stierf Hij. De Romeinse hoofdman zag wat er gebeurde. Hij prees God en zei: “Inderdaad, deze Man was onschuldig!” (Lucas 23:44-47,BB)

Ook interessant:

Bekijk het paasverhaal, getekend in zand.

Meer van dit soort video’s zien? Ga dan naar Sandytales.com.