113. Als je iets aan God vraagt, twijfel dan niet, maar geloof dat het zal gebeuren. Dan gebeurt het ook.

Waarom dit beeld?

Door Jurjen ten Brinke

De uitspraak in context:

Petrus herinnerde zich wat Jezus de vorige dag gezegd had. Hij zei tegen Jezus: “Kijk Meester, de vijgenboom die U heeft vervloekt, is verdroogd!” Jezus antwoordde: “Heb geloof in God. Luister goed! Ik zeg jullie: als je dan tegen deze berg zou zeggen: ‘Kom van de grond en gooi jezelf in de zee!’ dan zal dat ook gebeuren. Maar dan moet je in je hart niet twijfelen. Je moet geloven dat wat je zegt ook gebeurt. Daarom zeg Ik jullie: alles waar je om bidt, zal gebeuren als je gelooft dat je het zal krijgen. En als je gaat bidden en je bent nog boos op iemand, vergeef hem dan eerst. Want dan vergeeft je hemelse Vader jou ook. Maar als je niet vergeeft, zal je hemelse Vader jou ook niet vergeven.” (Marcus 11:21-26, BB)

Ook interessant:

Je gelooft heilig in God en je gelooft dat hij alles kan. Maar dan wil je zwanger raken en het lukt het niet – alleen na een aantal lange, pijnlijke IVF behandelingen raak je zwanger. Waarom zijn Linda en Jan Pieter nog enthousiast over God?