123. Dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gebroken. Eet hiervan en denk aan Mij.

Waarom dit beeld?

Door Rikko Voorberg

De uitspraak in context:

Toen het tijd was voor de maaltijd, ging Hij met de twaalf leerlingen aan tafel. Hij zei: “Ik heb er heel erg naar uitgekeken om deze paasmaaltijd met jullie te eten voordat Ik lijd. Want Ik zal het paaslam niet meer eten, totdat het werkelijkheid zal zijn geworden in het Koninkrijk van God.” Hij nam een beker met wijn en dankte God ervoor. Toen zei Hij: “Drink uit deze beker en geef hem aan elkaar door. Want Ik zeg jullie dat Ik geen wijn meer zal drinken, totdat het Koninkrijk van God is gekomen.” En Hij nam een brood en dankte God ervoor. Toen brak Hij het in stukken, gaf die aan hen en zei: “Dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gebroken. Eet hiervan en denk aan Mij.” Hetzelfde deed Hij met de beker na de maaltijd, en zei: “Deze wijn is het bloed waarmee God een nieuw verbond sluit met de mensen. Het is mijn bloed dat voor jullie wordt uitgegoten. (Lucas 22:14-20, BB)

Ook interessant:

Bekijk het paasverhaal in deze prachtige video van SandyTales.