109. Zij zullen Hem ter dood veroordelen en aan de heidenen overleveren om Hem te bespotten, geselen en kruisigen; maar op de derde dag zal Hij verrijzen.

Waarom dit beeld?

Door Klaas Harink

De uitspraak in context:

Jezus ging op weg naar Jeruzalem. Onderweg nam Hij de twaalf leerlingen apart. Hij vertelde hun: “We zijn nu op weg naar Jeruzalem. Daar zal de Mensenzoon gevangen genomen worden door de leiders van de priesters en de wetgeleerden. Ze zullen Hem laten doden. En ze zullen Hem aan de Romeinen uitleveren. Die zullen Hem belachelijk maken, zweepslagen geven en kruisigen. Maar op de derde dag zal Hij opstaan uit de dood en weer levend worden.” (Matteüs 20:17-19, BB)

Ook interessant:

Goede Vrijdag, zo heet de vrijdag voor Pasen. Het is de dag waarop Jezus 2000 jaar geleden werd vermoord. Om zo’n dag nou goed te noemen – wat zit daar achter? Dit artikel vertelt erover.