124. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet zoals Ik wil, maar zoals Gij wilt.

Waarom dit beeld?

Door Marien Korterink

De uitspraak in context:

Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met Zich mee. En Hij begon te bidden. Hij was heel erg bang en bedroefd. Toen zei Hij tegen hen: “Ik ben verschrikkelijk bedroefd. Ik ga zowat dood van verdriet. Blijven jullie hier. Blijf wakker en wacht op Mij.” Hijzelf liep een eindje verder. Daar knielde Hij neer met zijn gezicht tot op de grond en bad: “Vader, als het mogelijk is, laat Mij dan alstublieft niet de wijnbeker [ van uw straf ] leeg hoeven te drinken. . Maar Ik zal niet doen wat Ik Zelf wil, maar wat Ú wil.” (Matteüs 26:37-39, BB)

Ook interessant:

In The Passion van Amerika wordt de pijn en angst van Jezus confronterend in beeld gebracht: