133. Kalm, wees rustig.

Waarom dit beeld?

Zoals een kind kan wegkruipen bij herrie die hij hoort. Zijn ogen dichtknijpt om zijn wereld te verkleinen en zich in te beelden dat er geen gevaar is. Zo roept Jezus ons op om rustig te zijn en alleen op Hem te letten.

De uitspraak in context:

Het begon te stormen. De golven sloegen in de boot, zodat hij volliep. Maar Jezus Zelf lag achter in de boot tegen het kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en riepen: “Meester! Kan het U dan niets schelen dat we zinken?” Jezus werd wakker en zei streng tegen de wind en het meer: “Zwijg! Wees stil!” En de wind ging liggen en het water werd helemaal rustig. Hij zei tegen hen: “Waarom waren jullie zo bang? Waarom hebben jullie geen geloof?” Ze waren geschokt en zeiden tegen elkaar: “Wie is Hij toch? Zelfs de wind en het water gehoorzamen Hem!” (Marcus 4:34-41, BB)

Ook interessant:

Een roep om rust. Je hoort het steeds vaker tegenwoordig. Dit lied zingt daar ook over: