114. God is niet een God van doden, maar van levenden.

Waarom dit beeld?

Door Peter van Dijk

De uitspraak in context:

Jezus antwoordde: “Jullie hebben er helemaal niets van begrepen. Dat komt doordat jullie de Boeken niet kennen en de kracht van God niet kennen. Want als de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet meer. Ze zijn [ wat dat betreft ] net als de engelen in de hemel. En wat betreft het opstaan uit de dood: hebben jullie dan niet gelezen wat God tegen jullie heeft gezegd toen Hij zei: ‘Ik ben de God van Abraham, de God van Izaäk en de God van Jakob’? Hij bedoelt dat Hij geen God is van doden, maar van levenden.” De mensen die dit hoorden, waren verbaasd over wat Hij hun leerde. (Matteüs 22:29-33, BB)

Ook interessant:

Het gaat hier om getuigen. Maak en deel zelf je getuigenis via MyStory.