117. Huichelaars!

Waarom dit beeld?

Jezus kijkt dwars door de mensen heen. Hij ziet wat er achter het masker plaatsvindt. Wat ziet hij bij jou?

De uitspraak in context:

Hij antwoordde: “Waarom houden jullie je liever aan jullie eigen gewoonten dan aan de wet van God? Want God heeft gezegd: ‘Heb respect voor je vader en moeder [ en zorg voor hen ],’ en: ‘Iemand die zijn vader of zijn moeder vervloekt, moet worden gedood.’ Maar jullie zeggen: ‘Als iemand dat waarmee hij voor zijn ouders had kunnen zorgen, liever aan de tempel geeft, dan is het goed. Dan hoeft hij niet voor zijn ouders te zorgen.’ Dus dat wat jullie van je voorouders hebben geleerd, vinden jullie belangrijker dan wat God heeft gezegd. Wat zijn jullie toch schijnheilig! Daarom zei de profeet Jesaja [ vroeger al ] over jullie: ‘Dit volk aanbidt Mij met hun mond, maar hun hart is ver bij Mij vandaan. (Matteüs 15:3-8, BB)

Ook interessant:

Wees eerlijk naar God. Bid. Ontdek meer over gebed in deze gratis cursus.