135. Voorwaar, Ik zeg u dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen.

Waarom dit beeld?

Door Ruben Timman

De uitspraak in context:

Toen zei Jezus tegen hen: “Vannacht zullen jullie Mij allemaal in de steek laten. Want er staat in de Boeken: ‘Ik zal de herder doden en de schapen van de kudde zullen uit elkaar gejaagd worden.’ Maar Ik zal weer uit de dood opstaan. Dan zal Ik voor jullie uit reizen naar Galilea.” Petrus antwoordde: “Ik zal U echt nooit in de steek laten! Zelfs niet als alle anderen dat wél doen!” Jezus zei tegen hem: “Luister goed! Ik zeg je: voordat de haan kraait zul je vannacht drie keer zeggen dat je Mij niet kent.” Petrus zei tegen Hem: “Ik zal nooit zeggen dat ik U niet ken! Zelfs niet als ze mij met U zouden doden!” De andere leerlingen zeiden hetzelfde. (Matteüs 26:31-35, BB)

Ook interessant:

Op deze website vind je prachtige cursussen die je helpen te groeien in wie je bent. Je kunt dingen ontdekken over Jezus en de bijbel, maar ook over verslaving, vergeving of praktisch over geld of je werk.