epiphany

Drie Koningen is altijd 12 dagen na Kerst en wordt gevierd op 6 Januari. Het betekent ook het einde van het Kerstseizoen.

Lees meer

Is Jezus God? Jezus en God hebben een vader-zoon relatie maar hun verbondenheid gaat veel dieper.

Lees meer

In het Kerstverhaal wordt de geboorte van Jezus gevierd. Als klein baby’tje kwam hij op wereld. Maar niet als een gewoon kind. De diepere betekenis achter zijn geboorte is dat God mens is geworden. Het aannemen van een menselijke vorm wordt in de kerk ook wel ‘incarnatie’ genoemd. In de Bijbel wordt er veel aandacht…

Lees meer

Opnieuw een prachtig verhaal van Sandy Tales. Dit is het verhaal van Zacheüs, verteld door zandkunstenaar De Zandschepper. Zacheüs, een van de hoofdpersonen in dit verhaal, is een gehate tollenaar. Het mooie in dit verhaal is dat Jezus deze man niet ontweek, maar zichzelf juist bij hem uitnodigde. Dan gebeuren er mooie dingen!

Lees meer