video

Start | video

De bekering van Paulus

Saulus verwoestte de gemeente van de volgelingen van Jezus. Jezus, de zogenaamde zoon van God. En Saulus was niet van plan om met die vervolging te stoppen.

Zacheüs

Opnieuw een prachtig verhaal van Sandy Tales. Dit is het verhaal van Zacheüs, verteld door zandkunstenaar De Zandschepper. Zacheüs, een van de hoofdpersonen in dit verhaal, is een gehate tollenaar….

Jezus zegent de kinderen

Hoe wordt je onderdeel van het Koninkrijk van God? Jezus laat het ons zien, wanneer Hij moeders uitnodigt om hun kinderen naar Hem toe te brengen.

Psalm 23

De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

Psalm 23

De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water.

Bruiloft in Kana

Hoe symbolisch is het wel niet dat de bruiloft de plek was om te zijn voor Jezus. Hij was op het feest van de liefde waarin twee mensen aan elkaar worden verbonden. Er wordt verteld dat op een gegeven moment de wijn op was. Jezus ging er wat aan doen.

Psalm 8

In een oud lied zingt koning David zijn emoties weg, zijn verbazing over de schepper, de schepping, de grootsheid van de Almachtige en de kleinheid van zichzelf.

Martha & Maria

Martha en Maria, een verhaal van twee zussen met twee verschillende karakters. Ze ontvangen Jezus gastvrij in hun huis.

‘Ik was een somber type maar kon de vreugde van God niet weerstaan’

Wat betekent de liefde van God en hoe zou dat moeten voelen? Schrijver en kunstenaar Otto de Bruijne praat over de liefde tussen God en de mens als een romantisch verhaal met een spannend plot. “Het moet niet tussen de oren blijven, maar geleefd worden. Ik wil liefhebben. Dat zit in mij. Dat zit in de mens.”

‘Jezus stond voor datgene waar ik niet bijhoorde’

Het grootste gedeelte van zijn leven was Jurek Woller (34) agnost. Hij was ervan overtuigd dat alles wat je met wetenschappelijke methodes kunt onderbouwen de beste benadering van de werkelijkheid…