Waarom moest God mens worden?

In het Kerstverhaal wordt de geboorte van Jezus gevierd. Als klein baby’tje kwam hij op wereld. Maar niet als een gewoon kind. De diepere betekenis achter zijn geboorte is dat God mens is geworden. Het aannemen van een menselijke vorm wordt in de kerk ook wel ‘incarnatie’ genoemd. In de Bijbel wordt er veel aandacht besteed aan de reden waarom. Ook christelijke filosofen hebben veel nagedacht over de vraag: Waarom moest God mensen worden?

God is dichtbij

God maakt zichzelf kwetsbaar. Zolang hij hoog daarboven veilig in de Hemel blijft, is hij onaantastbaar. Niets en niemand zou hem iets kunnen aandoen. Als mens kan hij worden aangeraakt, maar ook worden vervolgd. God laat zien dat hij niet op zichzelf gefocust is maar op ons als mensen. Dat hij ons nooit iets zal laten overkomen, wat hij zelf niet heeft meegemaakt en ervaren. 

God wil ons van dichtbij ‘ervaren’. Op afstand kon God alleen meeleven maar nu gaat hij vele stappen verder. Hij kan nu meevoelen met onze zwakheden omdat hij ook zelf heeft moeten dealen met zwaktes en verleidingen. Ook hij is op vele manieren in verzoeking gebracht. Net zoals wij. Door zijn eigen ervaringen kan God milder en liefdevoller omgaan met mensen die verkeerde keuzes maken. Mensen kunnen zo God beter leren kennen. God is nog nooit zo dichtbij geweest als door Jezus heen. Je kon hem gewoon aanraken en voelen. Hij is echt. Jezus is het levende bewijs, een soort afdruk, van hoe God echt is. 

Het leven zelf wordt ‘heilig’. In de tijd van Jezus werd vaak gedacht dat ons lichaam ondergeschikt was. Een tijdelijk, waardeloos omhulsel. Maar God vindt het blijkbaar belangrijk genoeg om zelf een fysieke vorm aan te nemen. Hij wil zelf op aarde rondwandelen om fysiek samen te zijn met mensen. Daarmee geeft hij waarde aan het fysieke leven van de mens.

Wie vernedert wordt, zal verhoogd worden

Het leven van Jezus geeft ons hoop op een beter leven. Jezus groeit zelf op in armoede, zonder status en als handarbeider. Toch heeft zijn leven een enorme impact op de wereld. Dus je afkomst en verleden hoeven niet te bepalen hoe jouw toekomst eruit ziet. 

Het kwaad wordt ontmaskerd. Doordat Jezus hier op aarde heeft rondgelopen, kunnen we niet langer om hem heen. We moeten iets van hem vinden. Waarom moest God mens worden? Zijn missie was om het kwaad te overwinnen. Aan ons de vraag: geloven wij dat Jezus heeft gewonnen? 

Meer weten over Jezus? Lees hier het artikel Wie is Jezus?