Is Jezus God?

Start | |

Wat moet je nou met een figuur als Jezus? Wie is Jezus? Is Jezus God? Of gewoon een interessant historische persoonlijkheid? De Bijbel staat vol verhalen en uitspraken van deze markante persoon. Zelfs onze jaartelling is op hem afgesteld. In de kunst wordt hij eindeloos afgebeeld. Je kunt zijn leven op zoveel verschillende manieren interpreteren. En wie denkt dat Jezus alleen maar een belangrijke rol speelt in het christelijk geloof heeft het mis. In vele andere religies komt Jezus ook naar voren. Als één van vele goden, een belangrijke profeet of als inspirator. In het christelijk geloof is de verbondenheid tussen Jezus en God het grootst.

Vader en zoonrelatie
Jezus zegt zelf in de Bijbel: “Wie mij ziet, ziet de Vader. Wie mij kent, kent de Vader.” Jezus praat vaak over God op een persoonlijke manier. Als een vader-zoonrelatie. God is de vader en Jezus is zijn zoon. Jezus laat in zijn handel en wandel zien wie God is. De woorden die hij spreekt, komen bij God vandaan. Toch gaat de relatie tussen God en Jezus verder dan dat. Jezus en God zijn samen één. Onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Jezus is God en God is Jezus. Dit is het fundament van het christelijk geloof.

Wil je meer ontdekken?