Wat is Epifanie?

Epifanie – ook wel bekend als het feest van de Drie Koningen – is altijd 12 dagen na Kerst en wordt gevierd op 6 Januari. Het betekent ook het einde van het Kerstseizoen. Op deze feestdagen gedenken christenen het bezoek van de drie Koningen of ook wel bekend de drie Wijzen uit het Oosten. De benamingen worden door elkaar heen gebruikt. In sommige delen van de wereld wordt op deze dag de doop van Jezus herdacht.

Jezus voor alle mensen

Drie Koningen wordt gezien als de dag waarop de geboorte van Jezus werd geopenbaard aan de hele wereld. De drie Koningen, beter bekend als de drie Wijzen uit een ver land (Mattheüs 2:1-12) staan symbool voor de heidenen, de mensen die God niet kennen. Jezus is gekomen voor alle mensen, ongeacht afkomst

Het verhaal van de wijzen uit het Oosten

In het verhaal volgen de Wijzen een ster die hen wijst naar Jeruzalem. Daar aangekomen vragen zij aan koning Herodes of hij weet wie waar deze nieuwe koning is geboren. De koning schrikt en ziet deze aankondiging als een bedreiging voor zijn heerschappij. Hij vraagt advies aan de priesters. Misschien weten zij wel meer. In oude boeken met voorspellingen staat dat de Messias, de redder, geboren zal worden in de stad van Bethlehem. Herodes wijst de Wijzen de weg en vraagt of ze hem op de hoogte willen houden, zodat ook hij de nieuwe koning kan ontmoeten en eer bewijzen.

De drie mannen, ook wel Gaspar, Melchior en Balthasar genoemd, vinden Maria en haar zoon Jezus. Ze buigen en aanbidden hem. De Wijzen geven cadeaus van goud, wierook en mirre. Ze keren terug naar huis. In een droom worden zij gewaarschuwd voor koning Herodes en zij besluiten hem niets te vertellen.

Doop van Jezus

Voor de Rooms Katholieke en de Protestantse kerk is dit verhaal de bron voor epifanie oftewel Drie Koningen. Maar in de Grieks Orthodoxe Kerk wordt de doop van Jezus gevierd. Deze dag is zelfs nog belangrijker dan Kerst zelf.

Tradities

Rondom epifanie zijn er veel verschillende tradities. Vaak zie je kinderen en volwassenen zich verkleden als koningen en het verhaal van de Drie Koningen en Jezus naspelen. Ook wordt vaak het huis gezegend, omdat de Wijzen het huis van Jozef, Maria en Jezus bezochten. Het water wordt gezegend vanwege de doop van Jezus. Verder worden er cadeautjes uitgedeeld omdat de Wijzen ook cadeaus bij zich hadden. Verder wordt er vaak gevast.

In Spanje heet de dag: ‘El Dia de los Tres Reyes’ en worden er grote optochten georganiseerd. Kinderen zetten hun schoen om cadeautjes te krijgen van de Wijzen.

> Waar komen de andere feestdagen vandaan?