Wat is waarheid?

Wanneer is iets nu echt gebeurd? Zijn er nu wel of geen UFO’s? Hoe is COVID-19 in de wereld verspreid? Er gaan zoveel complottheorieën rond. Wat is waarheid?

Wat is waarheid?

Waarheid is het in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Waarheid is objectief: het staat los van wat je zelf voelt, vindt of wilt.

Waarheid vs. fake news

Waarheid is in onze tijd soms ver te zoeken. Fake news lijkt echt iets van nu, doordat iedereen online zijn eigen mening kan ventileren. Maar als je erbij stilstaat, kom je erachter dat fake news iets is van alle tijden. In elke tijd zijn er mensen die geruchten verspreiden. Over de aanslag op de Twin Towers. Over hoe bepaalde rassen inferieur zouden zijn aan andere in aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. En nog verder terug (van de 15e en 18e eeuw) waren mensen bang voor heksen.

Vaak hebben mensen er belang bij als iets als waar wordt gezien. Ook in het begin van onze jaartelling speelde dit duidelijk.

Wat is waarheid als het gaat over Jezus

Lukas, een arts die leefde in de tijd van Jezus, vroeg zich ook af wat waarheid is. Hij had Jezus gezien en verhalen over hem gehoord. Er was veel reuring over Jezus. De elite in de samenleving was in verwarring. De middenklasse was onder de indruk en het gewone volk liep achter hem aan. Jezus was breaking news. Hij zou continue trending in de toenmalige social media zijn geweest.

Over het bestaan van Jezus is onder wetenschappers en historici geen twijfel. Maar welke claims en verhalen ook daadwerkelijk waar zijn is wel een moeilijke vraag. Niet alleen voor ons nu, ook in die tijd al.

Onderzoek doen, getuigen horen en goed opschrijven

Lukas was één van de weinige in zijn tijd die goed kon lezen en schrijven. Hij was geïntrigeerd door Jezus, maar ook als geleerde op zoek naar waarheid. Als wij op zoek gaan naar waarheid, kunnen we het beste doen wat hij ook deed: goed onderzoek doen, getuigen horen en alles grondig opschrijven.

Want dat is precies wat Lukas gedaan heeft. Hij heeft veel mensen gesproken, verhalen op geschreven, met als doel om tot een conclusie te komen. De vraag die hij centraal stelt is: Wie is Jezus en wat was zijn doel? Dat is de hele opzet van zijn boek. En dat was in die tijd echt een ingewikkelde klus. Schrijvers waren schaars, schrijfmaterialen erg duur. Het opschrijven van het evangelie van Lukas kostte in die tijd wellicht gewoon een jaarsalaris. 

Onderscheid tussen de historische en echte Jezus

Hoe Jezus écht was, komt misschien niet altijd overeen met de historische Jezus. Want hoewel er veel ontmoetingen en gebeurtenissen zijn opgeschreven, is niet álles over hem genoteerd. We moeten het dus doen met de verslaglegging en verhalen die we over hem hebben. En ook daarvan kan niet alles historisch worden geverifieerd.

Als je het boek van Lukas leest, ga je ontdekken wie in zijn ogen Jezus was en wat zijn doel op aarde was. Het helpt je om via ooggetuigen en goede gedocumenteerde informatie zelf tot een conclusie te komen over de vraag: Wie is Jezus?