Een door Jezus geïnspireerd leven

Hoop van de volken. Zomaar een van de titels die men aan Jezus heeft gegeven. Het is geïnspireerd door het bijbelvers Matteüs 12:21: “En Hij zal alle volken hoop geven, omdat Hij hen zal redden.” Jezus is dus niet iemand die alleen voor de joden kwam, ondanks dat dat wel zijn eerste focus was. Hij…

Lees meer