Wie is de Heilige Geest?

Heilige Geest. Het klinkt best wel zweverig, misschien ook wel eng, een geest. Wie is het eigenlijk? Welke rol speelt hij binnen het christelijk geloof? En hoe gaat hij te werk? Wie is de Heilige Geest?

De Heilige Geest is onlosmakelijk verbonden met het christendom. Samen met God en Jezus vormt hij de Drie-eenheid. Men kent hem ook wel als de Geest van God. Maar hij is zoveel meer dan dat. Lees verder en leer meer over deze mysterieuze persoon.

De wind en de Heilige Geest

De Heilige Geest wordt met verschillende dingen vergeleken. In de oorspronkelijke teksten van de Bijbel wordt er voor het aanduiden van de Heilige Geest vaak het woord Ruach gebruikt. Dit betekent zowel ‘geest’ als ‘wind’. De wind is dan ook een goede vergelijking om de Heilige Geest uit te leggen. 

De wind kun je niet zien, niet aanraken en niet vangen. Je hebt er geen controle over en je kunt het niet bezitten. Hetzelfde geldt voor de Heilige Geest. Toch kun je bij beiden zien dat ze er zijn. Niet omdat je ze zelf ziet, maar omdat je ziet wat ze doen. De aanwezigheid van de wind merk je bijvoorbeeld doordat de bomen bewegen of doordat de wolken zich voortbewegen. Een andere beschrijving van de Heilige Geest is ‘God in actie’. Christenen noemen de acties die God doet op deze aarde vaak de Heilige Geest of ‘het werk van de Heilige Geest’.

De Heilige Geest in de Bijbel

Over God lezen we vanaf het begin van de Bijbel al. Over Jezus lezen we hints in het Oude Testament en we leren hem beter kennen in het Nieuwe Testament. Nu is de vraag, waar in de Bijbel lezen we over de Heilige Geest? Nou, dat is al super snel; in het 2e Bijbelvers van Genesis, het eerste boek van de Bijbel, al! Helemaal aan het begin, nadat God als schepper is geïntroduceerd, lezen we over de Heilige Geest. Hij wordt hier genoemd als ‘de Geest van God’ die over het water zweeft. Verder komt de Heilige Geest een aantal keer voor in het Oude Testament en heel veel in het Nieuwe Testament.

Mensen in de Bijbel die de Heilige Geest ontvingen

Oude Testament

Bezaleël was een ontwerper die door God was uitgekozen om een ontmoetingstent van artistieke vormgeving te voorzien. Deze tent stond in het tentenkamp van de Israëlieten en stond symbool voor Gods aanwezigheid​. God zegt dat Hij Bezaleël heeft gevuld met zijn Geest. De Geest kan hem hierdoor wijsheid, verstand en kennis geven om dit werk perfect te verrichten. Lees het stukje hier.

Simson was een bijzondere man die van God een speciaal doel had gekregen. Er staat in de Bijbel dat hij gezegend werd door God en dat de Geest van God hem aanvuurde. Zijn verhaal kun je hier lezen.

Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament komt de Heilige Geest vaak in veel mensen tegelijk. Zoiets wordt ook wel een ‘uitstorting van de Heilige Geest’ genoemd. Een van die uitstortingen vond plaats tijdens Pinksteren. Dat was de eerste keer dat dat gebeurde.

In het Nieuwe Testament komt de Heilige Geest veel vaker voor dan in het Oude Testament en leren we ook meer over hem. We weten dat Jezus vervuld was met de de Heilige Geest. Dat houdt in dat Jezus in zijn keuzes veel ruimte liet voor wat de Geest wilde en zich als het ware liet leiden door de Geest. Dit wordt ook wel ‘vol zijn van de Geest’ genoemd. Het moment waarop hij vervuld wordt, is vastgelegd in de Bijbel. Johannes, de neef van Jezus, doopt hem en hierna daalt de Geest in de vorm van een duif op Jezus neer.

Heb je ooit gehoord van Pinksteren? Het is één van de minder bekende christelijke feesten. Nadat Jezus was gekruisigd en weer opgestaan, is hij, na nog een tijdje op aarde te zijn geweest, terug gegaan naar de hemel. Hierbij deed Hij de belofte dat er iets zou komen nadat hij weg was gegaan. Jezus’ volgelingen wachtte hierop al biddend in Jeruzalem. Na 10 dagen gebeurd het dan eindelijk, de Heilige Geest komt! Alle aanwezigen worden vervuld met de Heilige Geest en er gebeuren bijzondere dingen. Lees meer over dit verhaal hier.

Verschil tussen de vrucht en de gaven

In het volgende stuk van dit artikel worden de vrucht en de gaven van de Geest uitgelegd. Goed moment om het verschil tussen deze dingen even uit te leggen dus! De vrucht van de Geest bestaat uit zeven aspecten die gericht zijn op jouw persoonlijke geloofsleven. De gaven van de Geest zijn in de eerste plaats gericht op het opbouwen van gemeenten. Gemeenten zijn groepen christenen die samen komen.

De vrucht van de Geest

De Heilige Geest is er niet om het leven makkelijk te maken. Zijn taak is niet om alle obstakels uit de weg te halen zodat je zelf nooit meer moeite hoeft te doen. Sterker nog, leven met de Heilige Geest kan soms best eens oncomfortabel zijn. De Geest daagt mensen uit om een beter persoon te worden en dat is niet altijd makkelijk. Het klinkt nu ook best vaag; hoe gaat hij dat doen dan? Heeft hij ergens een handleiding liggen? Maar het valt wel mee met hoe vaag het is. 

Naast dat de Bijbel een goed handboek is voor o.a. het beteren van je leven, heeft de Geest eigenschappen die hij als een soort bonus aan jou geeft. Die eigenschappen noemen we ook wel de vrucht van de Geest. Het is een vrucht die bestaat uit meerdere aspecten; zoals een mandarijn. Eén vrucht met allemaal partjes. Als je dicht bij God leeft, wordt de vrucht van de Geest, met vallen en opstaan, meer en meer zichtbaar in je leven.

De vrucht van de Geest bestaat uit 7 aspecten. Je kunt er over lezen in Galaten 5:22 Het zijn stuk voor stuk mooie eigenschappen van God, die jij ontvangt. Het hoeft trouwens niet allemaal in één keer perfect te gaan. Streef ernaar om, samen met God, deze eigenschappen zoveel mogelijk in praktijk te brengen. 

Alle aspecten van de vrucht van de Geest

Liefde

In 1 Korintiërs 16:14 staat het volgende: “Doe alles vol liefde voor elkaar.” In andere vertalingen staat er ‘alles wat je doet, moet je vanuit liefde doen’. Dat is best een uitdaging, maar wel een goede manier om te leven. De wereld zou een heel stuk mooier zijn als iedereen leefde met deze tekst in hun achterhoofd!

Vreugde

Met deze eigenschap wordt niet bedoeld dat je altijd maar blij moet zijn. Jezus was dat zelf ook niet altijd. Vreugde ligt veel dieper dan blijdschap, vreugde is een basis. Een hele mooie en goede basis. Die basis kun je bij God vinden, hoe? Begin met bidden, dat is een goede eerste stap! Vind hier een stappenplan als je het lastig vindt om te beginnen met bidden! Het vinden van die basis, heeft ook alles te maken met weten en beseffen wat Jezus voor jou heeft gedaan. Door Hem ontvangen we genade, en dus ook vreugde!

Vrede

Een andere eigenschap is vrede. Vrede met God en vrede van God. Ook vrede met anderen en vrede met jezelf. De betekent niet dat je altijd alle confrontaties uit de weg moet gaan, soms zijn confrontaties goed. Maar bedenk of het nodig is en zoek geen ruzie. Dat is voor de ander, maar ook voor jou veel fijner leven.

Geduld

“Geef mij geduld, en ik wil het nu!” Een bekende zin voor veel mensen, misschien heb jij hem ook wel eens gehoord. Geduld is lastig, helemaal in een cultuur waar alles zo snel mogelijk, het liefst gisteren gedaan moet zijn. Maar met geduld kom je zoveel verder! Deze eigenschap is ten eerste op de ander gericht; wees geduldig naar anderen. Maar daarna is het ook op jezelf gericht; wees ook geduldig met jezelf.

Vriendelijkheid

Op een goede manier omgaan met anderen is ook een mooie eigenschap. Een eigenschap die ook eerst op de ander gericht is en daarna op jezelf. Behandel anderen zoals jij graag behandeld wil worden. Je bereikt er niet alles mee, maar vaak kan je er meer mee bereiken dan je denkt! Wees daarnaast ook vriendelijk voor jezelf, ook daarmee bereik je vaak meer dan wanneer je heel hard bent voor jezelf.

Goedheid

Deze lijkt best veel op de vorige eigenschap, maar deze is meer op de praktijk gericht. Wees goed voor anderen. Help ze een handje als dat je lukt. Soms moet je daar iets van jezelf voor opofferen, maar je krijgt er dankbaarheid voor terug! Bij deze eigenschap is het dus wederom de bedoeling dat we ons eerst op de ander richten en daarna op onszelf.

Trouw

Dit aspect van de vrucht vraagt je te streven naar betrouwbaar zijn. Of zoals de Bijbel het ook wel zegt; “Als je ‘ja’ zegt, moet dat ook ‘ja’ zijn. En als je ‘nee’ zegt, moet het ook ‘nee’ zijn.” Zorg ervoor dat mensen jou kennen als een betrouwbaar persoon.

Zachtmoedigheid

Doe anderen geen pijn. Zet jezelf soms even opzij en kies de ander boven jezelf. Dit hoeft niet altijd natuurlijk, je moet ook goed zijn voor jezelf. Maar soms is het goed om de ander boven jezelf te stellen.

Zelfbeheersing

Als je dicht bij God leeft, ontvang je ook deze eigenschap. Het is een eigenschap waar we allemaal wel eens mee struggelen. Bij zelfbeheersing gaat het erom dat je je emoties onder controle houdt. Dat je je woede niet op iemand afreageert die dit niet verdient. Zelfbeheersing gaat ook om het genieten van dingen die eigenlijk niet goed voor je zijn. Zo kun je jezelf verliezen in je focus op je positie in je werk, sexualiteit of eetpatronen die niet gezond voor je zijn. Zelf kun je een behoorlijk eind komen met je verzetten tegen dit soort dingen. Maar je ontvangt deze eigenschap van God en Hij gaat je helpen! Makkelijk zal het zeker niet altijd zijn, maar je staat er niet meer alleen voor! Je kunt nu stap voor stap leren om zelfbeheersing meer een deel van jezelf te laten zijn.

De gaven van de Geest

Als jij de Heilige Geest ontvangt, ontvang je speciale gaven, een soort talenten. Het kunnen gaven zijn die in het verlengde liggen van talenten die je al hebt, maar het kunnen ook compleet nieuwe gaven zijn. Deze gaven zijn bedoeld om de kerk zo goed mogelijk samen te laten werken. De kerk, of de gemeente, wordt in de Bijbel wel eens vergeleken met een lichaam. Elk deel is nuttig en om optimaal van het lichaam gebruik te maken, moeten ledematen samenwerken. Oren kunnen niet praten en handen kunnen niet kijken, ieder lid heeft zijn eigen talenten. Als iedereen groeit in zijn talenten bereik je samen het meest.

Er zijn veel gaven van de Geest en je kunt over veel van deze gaven lezen in 1 Korinthiërs 12:8-10, Romeinen 12:6-8 en 1 Korinthiërs 12:28. Deze speciale gaven deelt de Heilige Geest uit zoals hij het wil, hij weet namelijk welke gave het best bij wie past. Maar je kunt altijd vragen om een speciale gaven!

Voorbeelden van de gaven van de Geest

Bemoedigen van andere christenen

Dit is een gave die zich vaak achter de schermen afspeelt, maar hij is onmisbaar. Iedereen raakt wel eens ontmoedigd, christenen ook. Juist daarom is het zo belangrijk dat er mensen zijn die de gave hebben om echt mensen een hart onder de riem te steken. Dit kan overigens op vele manieren. Je kunt kaartjes sturen naar hen die het nodig hebben, maar er zijn ook christenen die naar andere landen reizen om daar christenen te bemoedigen. De gave kun je vinden in Romeinen 12:8. Goed om te weten is dat in sommige Bijbelvertalingen het woord ‘bemoedigen’ ook wel vertaald wordt met ‘troosten’.

Behulpzaam zijn en dienen

Voor mensen om je heen een hele fijne gave! Mensen met deze gave zijn enorm behulpzaam. Ze kijken waar zij jou het best kunnen helpen en ontlasten zodat jij jou op je eigen taken kunt richten. Dienende mensen zetten hun eigen belangen opzij om iemand anders te kunnen helpen. Deze gave wordt genoemd in Romeinen 12:7.

Het geloof delen met anderen

Een gave die nodig is om meer mensen in aanraking te laten komen met het goede nieuws over Jezus. Veel christenen vinden het lastig om te praten over hun geloof, bang voor de reactie van anderen. Mensen met deze gave spreken er juist heel makkelijk over. Ze kunnen zich goed aanpassen aan hoeveel de ander al weet over het geloof. 1 Korinthe 9:19-23 lees je over iemand die, door zich aan te passen, anderen voor de Heer wint. Dat betekent dat hij ze over God vertelt en dat deze mensen er vervolgens voor kiezen om God te volgen.

Genezen

Sommige mensen hebben de gave gekregen om zieke mensen te genezen! Deze gave wordt genoemd in 1 Korinthe 12:4-11. Dit doen ze door middel van gebed en het gaat vaak gepaard met handoplegging. Het klinkt super onrealistisch, zo uit een sprookje. Maar het gebeurt echt! Bekijk maar eens deze getuigenis van Janneke over hoe God haar genas.

Café Tinto, 27 februari 2014, deel 3 – Janneke Vlot

Doen van wonderen

De vorige gave is natuurlijk ook het doen van een wonder. Deze gave is breder. Ken je het verhaal over Jezus die water in wijn veranderde? Er was iets niet wat op dat moment wel nodig was. In zo’n geval kan iemand met deze gave een wonder doen met hulp van de Heilige Geest.

Benieuwd naar het verhaal? Bekijk het meteen! Deze gave vind je ook in 1 Korinthe 12:4-11 maar wordt in deze Bijbelvertaling ‘werkingen van krachten’ genoemd.

Sandy Tales | Bruiloft in Kana

Muziek

Muziek is een groot en belangrijk onderdeel van het christelijk geloof. Muzikaliteit en het eren van God met muziek is dan ook een gave van de Geest. Dit kun je lezen in Kolossenzen 3:16. Dit is een gave die, net zoals de andere, bedoeld zijn om de gemeente op te bouwen. Er wordt vaak samen gezongen en deze gave kun je op zo’n moment inzetten om de rest te begeleiden.

Gastvrijheid

Bij deze gave is het duidelijk dat hij gericht is op anderen. Mensen met deze gave stellen hun huis open en verwelkomen mensen met open armen. In 1 Petrus 4:9-10 kun je dit terug lezen. Maar het gaat niet alleen om het openstellen van hun huis, ze zijn er ook voor hun gasten. Ze zorgen voor hen en bieden waar nodig praktische hulp of gewoon een luisterend oor.

De Heilige Geest ontvangen 

Op het moment dat jij besluit voor Jezus te gaan kiezen, zijn er een paar stappen die je nog moet nemen. Het eerste is dat je je moet bekeren. Dat betekent dat je ervoor kiest Jezus te volgen. De tweede stap is je laten dopen. Door deze stap te zetten, worden je zonden je vergeven en begin je een nieuw leven met Jezus. Iedereen die dit doet, ontvangt de Heilige Geest. Dit kun je nalezen in Handelingen 2:38. Wil je graag dat wij voor je bidden? Stuur ons hier een verzoek.

Goed om te weten is dat het hierbij niet gaat om een bepaald gevoel hebben. Je kunt motivatie verliezen omdat je een bijzonder gevoel verwacht en daarop focust, maar het gaat niet om een gevoel. Het gaat om de zekerheid die je hebt door wat je in de Bijbel gelezen hebt. Gevoel komt soms pas later en het is goed om daar niet teveel op te vertrouwen.

De Heilige Geest ervaren 

Je weet nu hoe je de Geest kunt ontvangen, maar hoe merk je meer van hem? De Heilige Geest forceert zich niet in jou leven, je moet hem ruimte geven. Het allerbelangrijkst is daarom om te bidden. Vraag hem in gebed in jouw leven te komen en te werken. Vraag om zijn hulp, wijsheid, vrede en vervulling. Hij zal altijd op jouw uitnodiging ingaan, of je het nu merkt of niet. Bij sommige mensen zijn er dan plotseling grote veranderingen. Anderen zien pas wat de Geest deed als ze na lange tijd terug kijken op bepaalde periodes van hun leven. Een andere manier is je gaven inzetten. Probeer wat dingen uit, test wat jou energie geeft, waar je positieve reactie op krijgt, wat je leuk vindt om te doen. Best een kans dat je op die manier je gave tegen komt. Vervolgens kun je aan die gave gaan werken.

Zoals al eerder genoemd werd, is het leven met de Heilige Geest niet altijd comfortabel. De Geest gaat als het ware opruimen in je leven. Als jij hem daarvoor uitnodigt, gaat hij oude wonden genezen en dingen beter maken. Dat kan naar zijn, maar uiteindelijk zorgt het voor veel minder last, een echte opluchting. Dit gebeurt overigens niet altijd super snel, er kunnen jaren overheen gaan en herinneringen aan nare dingen blijven. Maar met God erbij kun je deze pijn en deze gedachten wel steeds meer een plek geven. De Heilige Geest heeft grote plannen voor jou, beter dan jij nu zou kunnen bedenken. 

En nu?

Wil je doorpraten over dit onderwerp of over iets anders? Ga hier in gesprek met een e-coach. Je kunt ook bij een kerk in gesprek gaan met iemand. Zij kunnen je helpen dingen beter te zien en te plaatsen. Wil je dat we voor je bidden? Stuur ons hier een verzoek.