Waar het hart van vol is …

Een bekende uitspraak: ‘Waar het hart vol van is, loopt de mond van over.’ Klinkt goed toch? Ik kende deze zin vooral als iets positiefs. In het bijzonder als iemand verliefd is, dan kan hij of zij de mond niet houden. Het gaat steeds over de liefde van het leven.

Ik was verrast toen ik deze uitspraak in de Bijbel tegenkwam. Het is een quote in een lang stuk over de principes die Jezus verkondigt:

  • Heb je vijanden lief.
  • Als iemand u iets vraagt, geef het hem.
  • Oordeel niet, want anderen oordelen je ook.
  • Vergeef, zodat je ook vergeven wordt.  

En dan die uitspraak “Waar het hart van vol is, loopt de mond van over.” Waar komt die vandaan?

Uitdrukking “Waar het hart van vol is” in de Bijbel

De uitdrukking is te vinden in de Bijbel, in het boek Lukas, hoofdstuk 6. Jezus zegt hier :

Aan een goede boom komen geen slechte vruchten en aan een slechte boom geen goede. Een boom is te herkennen aan zijn vruchten. Aan een doornstruik komen geen vijgen en aan een braamstruik geen druiven. Zo is het ook met de mensen. Iemand die goed is, doet goede dingen. Iemand die slecht is, doet slechte dingen. Je merkt het vooral aan wat hij zegt. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over.”

Betekenis uitdrukking

“Waar het hart van vol is, stroomt de mond van over.” Als we het in de context van de Bijbel lezen, zien we dat het betekent dat je aan iemands woorden kunt horen wat er in iemands hart leeft. Wat zijn of haar intenties zijn. Waar zijn of haar echte motivatie ligt. Het gaat dus niet alleen over verliefdheid. Jezus houdt zijn discipelen een spiegel voor. Dat de woorden die ze spreken reflecteren waar hun verlangens naar uitgaan, waar ze echt mee bezig zijn.

Jezus houdt ook ons een spiegel voor

Deze woorden houden ons ook een spiegel voor. Het gaat over goed doen. Maar ook over hoe we anderen op hun goedheid beoordelen. Jezus roept op om te stoppen met oordelen. Omdat we datgene wat we bij een ander lijken te zien, bij onszelf over het hoofd zien. We zien de splinter bij de ander, maar zien de balk in ons eigen leven niet.


Herken jij dit ook? Hoe makkelijk je iets bij een ander in de gaten hebt, maar blind bent voor je eigen gedrag? Ik vind dat ik zelf best goed auto kan rijden, maar zie heel snel dat een ander minder goed oplet. Terwijl mijn omgeving me vaak goed aangeeft dat ik meer aandacht aan het verkeer moet geven en minder agressief moet rijden.

Jezus draait het om. Hij geeft aan om niet jezelf als norm te hebben. Maar te kijken hoe God naar ons kijkt. Een norm buiten ons zelf.

Die uitspraak: ‘Waar de mond vol van is, daar loopt de mond van over.’ Kijk naar Jezus. Luister naar zijn woorden. En neem ze serieus. Sluit ze in je hart. Dat verandert je als mens. Dat verandert wat je zegt.