Sandy Tales: Onze Vader

Jezus’ vrienden vroegen Hem een keer of hij hen wilde leren bidden (lees het in de Bijbel). Dit is het gebed dat de Hij zijn volgelingen leerde bidden. Sindsdien wordt dit gebed dagelijks gebeden door miljoenen gelovigen over de hele wereld. Bid jij met ons mee?

Wanneer we het Onze Vader bidden voelen we ons verbonden met gelovigen wereldwijd. De Zandschepper heeft het naast het Onze Vader, nog meer Bijbelverhalen prachtig in beeld gebracht door middel van zandkunst.

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen

Wil je meer ontdekken over bidden?

Doe de gratis online cursus met Dominee Ron van der Spoel. Honderden mensen gingen je al voor!

Er staat een gebedsteam van ruim 1.000 mensen klaar om voor jou te bidden. Is er een gebedspunt dat je met hen wilt delen?