Sandy Tales

Start | Sandy Tales

Bekijk alle videos

De bekering van Paulus

Saulus verwoestte de gemeente van de volgelingen van Jezus. Jezus, de zogenaamde zoon van God. En Saulus was niet van plan om met die vervolging te stoppen.

Zacheüs

Opnieuw een prachtig verhaal van Sandy Tales. Dit is het verhaal van Zacheüs, verteld door zandkunstenaar De Zandschepper. Zacheüs, een van de hoofdpersonen in dit verhaal, is een gehate tollenaar….

Psalm 23

De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water.

Bruiloft in Kana

Hoe symbolisch is het wel niet dat de bruiloft de plek was om te zijn voor Jezus. Hij was op het feest van de liefde waarin twee mensen aan elkaar worden verbonden. Er wordt verteld dat op een gegeven moment de wijn op was. Jezus ging er wat aan doen.

Psalm 8

In een oud lied zingt koning David zijn emoties weg, zijn verbazing over de schepper, de schepping, de grootsheid van de Almachtige en de kleinheid van zichzelf.

Martha & Maria

Martha en Maria, een verhaal van twee zussen met twee verschillende karakters. Ze ontvangen Jezus gastvrij in hun huis.

Jona

Luister naar dit oude verhaal van een boze profeet en de ontdek dat God veel meer genade geeft dan hem lief is.

Wat gebeurde op Hemelvaart?

Bij Hemelvaart denken christenen terug aan hoe Jezus Zijn aardse bestaan achter zich liet en terugkeerde naar de hemel, de bovennatuurlijke wereld van God. In de Bijbel vindt dat plaats 40 dagen nadat Hij is opgestaan uit de dood (Pasen).

Mozes, de prins van Egypte

Het is een miraculeus verhaal: de baby van een slavenfamilie wordt opgenomen aan het Egyptische hof en wordt prins van Egypte. Mozes wordt als kleine Joodse jongen door zijn moeder…

Start een leesplan

Martha en Maria

Ontdek in dit leesplan meer over het verhaal van de twee zussen. De ene luistert naar wat Jezus te zeggen heeft, de ander is druk met de zorg voor de gasten.

Jona

Ontdek in dit leesplan het bijzondere verhaal van een boze profeet en zijn ontdekking dat God veel meer genade geeft dan hem lief is.

Ontdek alles over Hemelvaart

In dit 10-daags leesplan voor de Bijbel-app YouVersion word je meegenomen in de wondere wereld van oude profetieën, symboliek Ontdek je waarom dit een echt Koningsfeest is.