6. De Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden, en Hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden.

Waarom dit beeld?

Door Nikolaas Sintobin

De uitspraak in context:

Hij zei tegen hen: “Maar wat zeggen júllie? Wie ben Ik volgens jullie?” Petrus antwoordde: “U bent de Messias van God.” En Hij verbood hun om dat aan andere mensen te zeggen. En Hij vertelde: “De Mensenzoon moet veel lijden en zal niet worden geloofd door de leiders van het volk, de leiders van de priesters en de wetgeleerden. Ze zullen Hem doden. Maar op de derde dag zal Hij weer uit de dood opstaan.” (Lucas 9:18-22, BB)

Ook interessant:

Ken je het Christus beeld uit Brazilië? Bekijk deze video waarin iemand dit prachtige beeld beklimt.