45. Ga naar huis, naar je familie. Vertel hun wat de Heer God in zijn liefde voor je heeft gedaan.

Waarom dit beeld?

Door Daniëlle Koudijs

De uitspraak in context:

Ze kwamen bij Jezus en bekeken de man in wie het leger duivelse geesten had gewoond en die gek geweest was. Ze zagen dat hij aangekleed en helemaal normaal bij Jezus zat. Ze werden er bang van. De mensen die het hadden zien gebeuren, vertelden aan iedereen die kwam kijken wat er met de gek en met de varkens was gebeurd. De mensen vroegen Jezus om weg te gaan uit hun gebied. Jezus stapte in de boot. De man die gek geweest was, smeekte Hem of hij met Hem mee mocht. Maar dat wilde Jezus niet. Hij zei tegen hem: “Ga naar huis, naar je familie. Vertel hun wat de Heer God in zijn liefde voor je heeft gedaan.” En de man ging weg en begon in de Dekapolis [ (= ‘Tienstedengebied’) ] alles te vertellen wat Jezus voor hem had gedaan. En iedereen was erg verbaasd over wat hij vertelde. (Marcus 5:15-20, BB)

Ook interessant:

“Vertel wat de Heer God in zijn liefde voor je heeft gedaan”, zegt Jezus tegen de man. Het gaat dus om getuigen. Maak en deel je eigen getuigenis via MyStory.