38. Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede!

Waarom dit beeld?

Door Wim Grandia

Ik zie bij deze uitspraak een plaatje voor me van iemand waar de meeste vroom kijkende (kerk) mensen hun neus voor ophalen. Maar één iemand (een representant van Jezus) maakt zich los van de groep en gaat naar deze man toe. Want Jezus heeft vergeving, herstel en vrede in de aanbieding!

De uitspraak in context:

Jij hebt Mij geen kus als welkomstgroet gegeven. Maar zij heeft vanaf het moment dat ze binnenkwam aldoor mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olijf-olie gezalfd. Maar zij heeft met dure parfum mijn voeten gezalfd. Daarom zeg Ik je dat zij vergeving heeft gekregen voor alles waarin ze ongehoorzaam aan God is geweest, al was het nog zo veel. Want ze heeft Mij laten zien hoeveel ze van Mij houdt. Maar iemand aan wie weinig wordt vergeven, laat ook niet veel liefde zien.” En Hij zei tegen haar: “Ik vergeef je dat je ongehoorzaam aan God bent geweest.” De mensen die met Hem aan tafel zaten, vroegen zich af: “Wie is Hij toch, dat Hij zelfs de mensen hun ongehoorzaamheid aan God vergeeft?” Maar Jezus zei tegen de vrouw: “Je geloof heeft je gered. Ga in vrede!” (Lucas 7:45-50, BB)

Ook interessant:

God vergeeft… Ontdek er meer over in deze gratis, online cursus.