32. Want van U is het Koninkrijk en alle kracht en alle macht en alle hemelse majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. Zo is het!

Waarom dit beeld?

Ik denk aan de maatschappij waar we in leven. Veel materialisme, mensen die voor een glimmend gebouw staan, maar wel omhoog kijken, omdat ze weten dat ze het van een hogere macht moeten verwachten. Uiteindelijk…

De uitspraak in context:

Want jullie Vader weet wat jullie nodig hebben. Hij weet dat al vóórdat jullie Hem er om hebben gebeden! Maar bid het volgende: Onze hemelse Vader, laten alle mensen diep ontzag voor U krijgen. Laat uw Koninkrijk komen. Laat op aarde worden gedaan wat Ú wil, net zoals in de hemel wordt gedaan wat U wil. Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben. Vergeef ons wat we verkeerd doen, net zoals wij ook de mensen vergeven die verkeerd tegen óns doen. En stel ons niet op de proef, maar red ons van het kwaad. Want van U is het Koninkrijk en alle kracht en alle macht en alle hemelse majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. Zo is het! (Matteüs 6:7-13, BB)

Ook interessant:

Eens vroegen vrienden van Jezus hoe zij moesten bidden. Toen leerde hij hen het volgende gebed, dat tot op de dag van vandaag door miljoenen gelovigen wordt gebeden.

Bekijk meer van dit soort prachtige SandyTales (zandverhalen) op Sandytales.com.