2. Er staat geschreven: ‘Niet van brood alleen leeft de mens, maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.’

Waarom dit beeld?

Door Jan-Willem Bosman

De uitspraak in context:

“Daarna stuurde de Heilige Geest Jezus naar de woestijn. Daar moest Jezus door de duivel op de proef worden gesteld. Hij bleef 40 dagen in de woestijn. Al die tijd at Jezus niets. Tenslotte kreeg Hij honger. Toen kwam de duivel. Hij zei tegen Hem: “Als U Gods Zoon bent, zeg dan tegen deze stenen dat ze in broden moeten veranderen.” Maar Jezus antwoordde: “In de Boeken staat: ‘Je kan niet alleen van brood leven. Alles wat God zegt, heb je óók nodig om te leven.’ “ (Matteüs 4:1-4, BB)

Ook interessant:

Bekijk hieronder het verhaal van iemand die ervaren heeft dat God hem vrij gemaakt heeft van zijn verslaving en hem echt kon vervullen.