150. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.

Waarom dit beeld?

Door Marien Korterink

De uitspraak in context:

De elf leerlingen vertrokken naar Galilea. Ze gingen naar de berg die Jezus hun genoemd had. Toen ze Hem daar zagen, vielen ze voor Hem op hun knieën en aanbaden Hem. Maar sommigen twijfelden nog. Jezus kwam naar hen toe en zei: “Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde gekregen. Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. En IK BEN alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is.” (Matteüs 28:16-20, BB)

Ook interessant:

Bekijk hieronder een prachtige ‘Spoken Word’ over het evangelie (gospel) van Jezus.