Jezus: de zoon van God?

Zo af en toe hoor je verhalen van mensen, die blijken een kind van een koning te zijn. De roddelbladen springen er bovenop en meestal is het een schimmig proces. De koning wil niks toegeven en het kind wil geld zien. In zo’n wereld leven we. Het is pas echt over als er bewijs wordt geleverd. Soms komt DNA onderzoek om de hoek en moet de koning het wel toegeven en gaat door het stof.

In het leven van Jezus Christus was er veel onduidelijkheid wie Jezus was. Hij was geboren bij Jozef en Maria. Maria was duidelijk de moeder. Maar vanuit het verslag van Lukas blijkt dat Jozef niet de echte vader was. Maria werd zwanger door de Heilige Geest. Iets waar wij ons niets bij kunnen voorstellen. En in de getuigenverklaringen van Mattheus, Lukas, Marcus en Johannes worden steeds meer tipjes van de sluier opgelicht die aantonen hoe het zit. 

Het gedeelte van vandaag is best bijzonder. Voor de oplettende luisteraar dan. Al aan het begin van Jezus’ publieke optreden, gaat hij zijn neef Johannes bezoeken. Johannes doopt mensen om een nieuw leven te beginnen. Als teken van het nieuwe leven worden de mensen gedoopt. Jezus gaat ook naar Johannes en die is onder de indruk. In andere verslagen zien we dat hij Jezus eigenlijk niet wil dopen, want Jezus Christus is zonder fouten en hoeft zijn leven niet te veranderen.

Vandaag zien we dat Jezus Christus bidt tot God op het moment van zijn doop. En de hemel gaat open en een stem klinkt: “U bent mijn geliefde zoon. U verheugt mijn hart”. 

Veel mensen hebben het niet opgepikt op dat moment. Maar Lukas beschrijft het duidelijk: God bekent al direct kleur. Hij maakt duidelijk dat Jezus zijn zoon is en dat God blij met hem is. 

In elk verslag over Jezus Christus wordt het steeds duidelijker. Jezus is de zoon van God. Die boodschap willen de schrijvers duidelijk maken. Voor veel mensen in die tijd was het een struikelblok. En ook nu nog. Hoe kan dat? Moslims zien Jezus Christus als een profeet, maar niet als Zoon van God. Atheïsten zien Jezus als een goeroe, maar niet als de zoon van God. En toch is dat belangrijk. Jezus Christus werd gezonden door God om de relatie tussen God en mensen te herstellen. God had het geprobeerd op andere manieren, maar dat werkte niet. Daarom stuurde hij zijn geliefde zoon. God houdt zoveel van ons mensen, dat hij zijn eigen zoon er voor gaf. 

Ben je bereid dat te accepteren? Aanvaard Jezus als Gods zoon, die kwam om zijn liefde naar jou te laten zien.