Wat is Pinksteren?

Pinksteren is het feest waarop christenen wereldwijd de komst van Heilige Geest vieren. Het wordt gevierd op de zondag die 50 dagen na Pasen valt en 10 dagen na Hemelvaart.

Pinksteren wordt ook gezien als de verjaardag van de christelijke kerk. Deze dag markeert het begin van een wereldwijde kerk. God kwam met zijn Heilige Geest naar de wereld. Hij blijft niet aan de zijlijn staan. Hij wil in ons wonen.

DRIE-EENHEID

De Heilige Geest is het derde onderdeel van de Drie-eenheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zo omschrijven de christenen God die zoveel meer omvat dan wij ooit kunnen begrijpen.

DE VIERING VAN PINKSTEREN

Pinksteren is een feestelijk gebeuren voor kerken. Voorgangers in kerken zullen vaak een rood gewaad aan hebben, als symbool voor het vuur, waarin ze de komst van Heilige Geest afbeelden. Het feest wordt op verschillende manieren gevierd.

SYMBOLEN RONDOM PINKSTEREN

Door de eeuwen heen zijn er verschillende symbolen die gebruikt worden op de Heilige Geest en Pinksteren af te beelden. Bijvoorbeeld het gebruik van vlammen, maar ook de wind, als adem van God en de duif.

HET ORIGINELE PINKSTERFEEST

De apostelen konden plotseling in allerlei andere talen spreken, ingegeven door de Heilige Geest. Omstanders dachten dat ze dronken waren, maar apostel Petrus legt hen uit dat ze vol zijn van de Heilige Geest.

PINKSTERKERKEN

Pinksteren is een speciale dag voor elke christen maar wordt vooral benadrukt in zogenaamde Pinksterkerken. Hier ligt de nadruk vooral op het ervaren van de Heilige Geest. Niet alleen met Pinksteren maar in elke dag van je leven.

PINKSTERFEEST OP KALENDER

Pinksteren 2021 : 23 mei
Pinksteren 2022 : 5 juni

> Waar komen de andere feestdagen vandaan?

Wil je meer ontdekken?