Wat is Pinksteren?

Pinksteren is het feest waarop christenen wereldwijd de komst van Heilige Geest vieren. Het woord pinksteren komt van het Griekse woord ‘pentakosta’ en dit betekent vijftigste. Het wordt gevierd op de zondag die 50 dagen na Pasen valt en 10 dagen na Hemelvaart.

Pinksteren wordt ook gezien als de verjaardag van de christelijke kerk. Deze dag markeert het begin van een wereldwijde kerk. God kwam met zijn Heilige Geest naar de wereld. Hij blijft niet aan de zijlijn staan. Hij wil in ons wonen.

DRIE-EENHEID

De Heilige Geest is het derde onderdeel van de Drie-eenheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zo omschrijven de christenen God die zoveel meer omvat dan wij ooit kunnen begrijpen.

DE VIERING VAN PINKSTEREN

Pinksteren is een feestelijk gebeuren voor kerken.  In het christendom wordt er de uitstorting van de Heilige Geest in de apostelen herdenkt. De apostelen zijn de volgelingen en leerlingen van Jezus. Na Hemelvaart gebeurde iets bijzonders. Er ontstond een geluid van een stormwind en veel vuur en opeens kunnen de apostelen verschillende talen spreken. De apostelen gingen het evangelie vertellen aan alle landen over de wereld. 

Tijdens Pinksteren trekken voorgangers in kerken vaak een rood gewaad aan, als symbool voor het vuur, waarin ze de komst van Heilige Geest afbeelden. Het feest wordt op verschillende manieren gevierd.

SYMBOLEN RONDOM PINKSTEREN

Door de eeuwen heen zijn er verschillende symbolen die gebruikt worden op de Heilige Geest en Pinksteren af te beelden. Bijvoorbeeld het gebruik van vlammen dat symbool staat voor ‘vurige tongen’, maar ook de wind, als adem van God en de duif. De duif staat symbool voor de eenvoud en reinheid, maar ook voor de Heilige Geest in het christendom.  

HET ORIGINELE PINKSTERFEEST

Nadat Jezus terug was gegaan naar de hemel, gingen zijn volgelingen naar Jeruzalem. Jezus had hun gevraagd om daar te wachten op een belofte die nog in vervulling moest gaan. En na 10 dagen bidden en wachten was het zover; de belofte, dat was de Heilige Geest, werd uitgestort. De apostelen konden plotseling in allerlei andere talen spreken, ingegeven door de Heilige Geest. Omstanders dachten dat ze dronken waren, maar apostel Petrus legt hen uit dat ze vol zijn van de Heilige Geest.

PINKSTERKERKEN

Pinksteren is een speciale dag voor elke christen maar wordt vooral benadrukt in zogenaamde Pinksterkerken. Hier ligt de nadruk vooral op het ervaren van de Heilige Geest. Niet alleen met op het feest maar in elke dag van je leven.  Ben je benieuwd naar de oorsprong van feestdagen?

PINKSTERFEEST OP KALENDER

Pinksteren 2021 : 23 mei
Pinksteren 2022 : 5 juni