Wat is Goede Vrijdag?

Op Goede Vrijdag herdenken christenen over de hele wereld, de dag dat Jezus ter dood werd veroordeeld en werd gekruisigd op Golgotha. Religieuze leiders vroegen de Romeinse leiders om Jezus te arresteren voor godslastering. Het verhaal eindigt als hij wordt gekruisigd en sterft aan het kruis, net buiten Jeruzalem.

Een paar dagen eerder, vierden de mensen nog de komst van Jezus in Jeruzalem, op Palmzondag. Ze hoopten dat hij de redder was, door God gezonden. Maar Jezus werd ter dood veroordeeld door politieke, economische en religieuze machten. Betrokken waren de Romeinse gouverneur Pontius Pilatus, koning Herodes Antipas en de hogepriester Jozef van Kajafas. Ze werkten samen als een soort demonische macht om Jezus te laten vermoorden. Het is goed om te begrijpen dat God Jezus niet heeft gedood. De mens en samenleving heeft dat gedaan. God heeft zijn dood niet geëist – dat deden wij.

WAAROM MOEST JEZUS STERVEN?

Maar waarom moest Jezus sterven? De Bijbel legt uit dat hij stierf voor onze zonden. Door onze zonden. Jezus was trouw aan Gods wil, zelfs tot aan de dood, zodat wij vergeving zouden krijgen. Jezus gaf zijn leven niet uit als een ritueel offer. Dat is niet wat God vraagt. Jezus geeft zijn leven in gehoorzaamheid aan de wil van zijn Vader. Zo laat hij hemelse vergeving zien…zelfs als hij gekruisigd wordt.

Eerder in zijn leven had Jezus al aan de Farizeeërs vertelt: “Ga en ontdek wat dit betekent: ik verlang naar genade, niet naar een offer.” (Mattheüs 9:13) Dit is precies wat Jezus heeft gedaan. Hij leefde genade uit. Hij stierf voor genade. Hij vergaf zelfs nog een zondaar die naast hem aan het kruis hing.

OPEN ARMEN

Kijk eens wat dichterbij, naar die man aan het kruis. Zijn armen wijd open. Hij omarmt alle gebrokenheid in het leven, al het kwaad, alle zonden, het egoïsme. Hij draagt een doornenkroon. De mensen verlangden naar een koning die alles goed zou maken, maar Jezus was niet de soort koning die zij verwachtten. “Vergeef hen Vader, ze weten niet wat ze doen.” Dit is het laatste gebed dat hij uitspreekt, hangend aan het kruis, bijna buiten adem. Dit was niet de soort koning die mensen hadden verwacht, maar dit was de soort koning die mensen zo hard nodig hadden. Een man die al het kwaad wil ondergaan en vasthoudt in zijn liefdevolle en vergevende hart.

WAT IS ER GOED AAN GOEDE VRIJDAG?

Goede Vrijdag voelt als een verdrietige dag, omdat een goed mens ten onrechte ter dood werd veroordeeld. Wat is dan zo goed aan deze vrijdag? Hiervoor moet je net wat verder kijken. In deze duistere dag, laat God zien dat hij alles weer goed zal maken. Jezus nam de straf. Hij vervloekte ons niet. Hij liet zien wie God in volheid is. God, als een man, hangend aan het kruis. Op de donkerste dag, liet God zien dat hij liever zelf de veroordeling, de pijn op zich neemt, dan dat hij ons hopeloos achterlaat. Jezus hangend aan het kruis met zijn armen wijd open. Hij omarmt alles wat er verkeerd gaat in ons leven, alle duisternis, elk geheim, elk kwaad. Door die omarming brengt hij herstel. En hij herstelt meer dan jij je kan voorstellen!

HET VERHAAL IS NOG NIET VOORBIJ

Wat een verdrietig verhaal eigenlijk. Toch geloven christenen dat dit niet het einde is. Het verhaal van Jezus eindigt niet bij zijn dood. Goede Vrijdag wordt gevolgd door Stille Zaterdag. Een nieuwe week begint. Pasen komt eraan. En op die dag, op die zondag zal alles voor altijd veranderen.

WANNEER IS HET GOEDE VRIJDAG?

Westerse Kerk

2 April 2021
15 April 2022
7 April 2023
29 March 2024

Oosterse Kerk

30 April 2021
22 April 2022
14 April 2023
3 May 2024

Wil je meer ontdekken?