Wat is aanbidding?

Transporteer jezelf even naar een kerkbankje. Een vader en dochter zitten samen op zondagmorgen in de kerk. Onderwerp van de preek: wat is aanbidding. De voorganger vertelt over Psalm 23: “De heer is mijn herder”. Als experiment heeft hij verschillende muzikanten gevraagd om deze oude psalm uit de Bijbel te zingen. In hun eigen favoriete muziekstijl.

Als eerste stapt er een voorzanger naar voren. Hij zingt, zonder muzikale ondersteuning, de psalm langzaam en bewust. De gemeente luistert. Dan begint er een dame op de harp te spelen. Ze zingt en speelt het lied. Plots zet het orgel in. De muziek vult de kerk en de psalm wordt langzaam gezongen. En dan missen we nog het bandje. Die spelen met drums, gitaren, viool en saxofoon. De lead zanger vraagt iedereen om op te staan en mee te zingen. 

Wat denk jij? Wat is volgens jou de beste manier van aanbidding?

Beste manier van aanbidding?

De vader luisterde met tranen in zijn ogen naar het orgelspel. De dochter stond heerlijk te swingen met de band. En op dat moment realiseerde ze zich allebei dat ze samen God aan het aanbidden waren. Op hun eigen manier. Dat de stijl van de muziek niet het belangrijkste is, maar dat ze allebei met hun hart God wilden aanbidden. Op een manier die bij hen past. En dat alle manieren bij God passen. 

Laten we nu eens doorpraten over aanbidding. Wat betekent het het om God te aanbidden? Een bepaalde muziekstijl of overstijgt aanbidding überhaupt de muziek? De manier om daarachter te komen, is om in de Bijbel te duiken. 

Muzikale aanbidding in de Bijbel

Gek genoeg is muziek best een punt van discussie binnen de kerk. De één vindt dit mooi, de ander wat anders.

Maar wat is nou aanbidding volgens de Bijbel?

De Bijbel staat vol muzikale verhalen! De beroemdste muzikant uit de Bijbel is zonder twijfel koning David. Hij was een begenadigd harpist en een fantastische songwriter. Veel psalmen uit de Bijbel zijn door hem geschreven en worden dus nu, eeuwen later, nog dagelijks gezongen. Zijn liefde voor muziek bezingt hij graag zoals in Psalm 95

“Kom, laten wij lofliederen zingen tot eer van de Here, laten wij Hem loven, want Hij is de rots van ons heil. Laten wij met lofliederen naar Hem toegaan, met snaarinstrumenten Hem prijzen.”

Muziek werd in Bijbelse tijden op allerlei momenten gespeeld. In goede tijden en slechte tijden. Je vindt zelfs verhalen in de Bijbel waar God muziek gebruikt om spanningen tussen vijandige leiders weg te nemen. En uiteraard als manier om God te aanbidden. Om te connecten met God op een ander niveau. 

Samen zingen

Weet je wat veel christenen het meest hebben gemist tijdens de pandemie? Samen zingen! Preken luisteren en Bijbel lezen kan prima online, alleen of in kleine groepjes. Maar zingen is toch het fijnste samen. Als een soort groot koor samen zingen voor God. 

“Spreek veel met elkaar over de Here en zing psalmen, lofliederen en geestelijke liederen. Zing met heel uw hart voor de Here. Dank God, onze Vader, altijd voor alles in de naam van onze Here Jezus Christus.” Efeze 5:19-20 

Heb jij toevallig een favoriete aanbiddingslied? Die ene lyric of melodie die echt spreekt tot je hart en als het ware je ziel laat zingen, ook als je zelfs even geen woorden meer weet te vinden. Muziek heeft de kracht om tot én vanuit het hart te spreken. Als muziek aanbidding wordt dan is het een manier om op een diep level met God te connecten. Aanbidding is zoveel meer dan alleen maar opgaan is de muziek. Het gaat over danken, eren – het aanbidden van God. Hem prijzen boven alles. 

wat is aanbidding | zingen

Meer dan muziek

De Bijbel staat vol met mensen die het heerlijk vonden om muziek te maken en op die manier hun liefde voor God te uiten. Net zoals vandaag. Populaire instrumenten in de Bijbel waren de fluit, trompet, drums, sjofar, lyre, harp en cymbalen. Vandaag de dag zijn dit de drums, bas, piano en gitaren. 

Maar als het gaat over aanbidding, is dat meer dan muziek. In het Oude Testament is het Hebreeuwse woord voor aanbidding shachah en dat betekent: neerbuigen, jezelf verlagen voor een koning of meerdere en deze eer brengen. Het Griekse woord proskuneo wordt in het Nieuwe Testament gebruikt voor aanbidding en dit betekent: neerbuigen en in adoratie de voeten kussen. Het Engelse woord is worship (in het Nederlands gebruiken we dit ook vaak voor kerkelijke muziek). Deze achtergrond hierachter is worth-ship – laten zien wat iets waar is (worth = waarde).

Aanbidding betekent dus jezelf neerbuigen, buigen voor God, Hem eer geven, laten zien hoeveel jij van hem houdt en hoeveel jij denkt dat God waard is. En weet je wat wel opvallend is? Muziek wordt helemaal niet benoemd… Aanbidding gaat dus veel verder dan alleen maar muziek maken!

Verschillende manieren van aanbidding

Als aanbidding boven muziek uitstijgt, kun je God dus op vele andere manieren aanbidden. In 1 Korintiers 10:31 staat:

“Of je nu eet, drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van Hem.”

Je kunt God aanbidden ofwel dienen met je hele wezen. Niet alleen op de momenten dat je muziek maakt of zingt, maar met hoe jij je leven leidt. Je kunt laten zien hoeveel je van God houdt, door te houden van diegene waar God van houdt. Omring anderen met Gods liefde. Bid, luister, help, ondersteun. Zorg dat je er gewoonweg bent. Je kunt tijd, kennis, creativiteit, energie, geld en je liefde geven om God te eren. 

Wees oprecht!

Over aanbidding is Jezus heel duidelijk: wees oprecht! Dat is voor hem super belangrijk. 

“Dit volk aanbidt Mij met hun mond, maar hun hart is ver bij Mij vandaan. Ze aanbidden Mij op een zinloze manier. Want wat ze aan de mensen leren, zijn niet mijn wetten, maar wetten die door mensen zijn bedacht.” Mattheüs 15:8-9

In het Bijbelboek Johannes, hoofdstuk 4, ontmoet Jezus een Samaritaanse vrouw. In die tijd niet echt een populaire groep om mee om te gaan. Deze vrouw heeft een bijzondere ontmoeting met Jezus en wil graag van alles van hem weten. Ze wil weten wat de beste plaats is om te aanbidden. Voor de Samaritanen was de berg Gerizim heel belangrijk en ze wist dat voor de Joden de stad Jeruzalem de ultieme plek was om God te aanbidden. Dit is het antwoord van Jezus: 

“Geloof Mij, er komt een tijd dat de mensen de Vader niet zullen aanbidden op de Gerizim en ook niet in Jeruzalem. U aanbidt blindelings, want u kent God niet. Wij weten wie wij aanbidden, wij kennen God, want de Redder van de wereld komt uit het Joodse volk. Maar er komt een tijd, en die is er nu al, dat iedereen die de Vader echt wil aanbidden, dat overal kan doen, door de Geest die Waarheid schenkt. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden. God is Geest en wij kunnen Hem alleen aanbidden als onze aanbidding geestelijk en oprecht is.”

Wat betekent dit? Jezus heeft het over een geestelijke en oprechte aanbidding. En dat dit niet is voorbehouden aan één specifieke bevolkingsgroep. Ongeacht jouw afkomst, kleur of sociale status. Iedereen kan en mag God aanbidden. Als je dit oprecht doet. Als je oprecht gelooft in het verhaal van Jezus’ dood en opstanding. Met lichaam, ziel en geest. Jij kunt dus God aanbidden. Waar en wanneer je maar wilt! 

Dus, conclusie: wat is aanbidding?

Je verbonden voelen met God door muziek is natuurlijk ontzettend mooi, maar aanbidding gaat om nog zoveel meer dan dat jij je verbonden voelt met God. Aanbidding is ook een offer aan God. Een cadeau. En wat heb jij God te bieden? Natuurlijk tijd, maar er is zoveel meer: je focus, de controle, onze grote levenskeuzes. 

Je kunt de beste zanger zijn…of niet… Je kunt alle liedjes meezingen…of niet… Je kunt samen zingen…of alleen… Eigenlijk is er geen boek vol regels. Geen perfecte manier van aanbidding. Niet qua muziek maar ook niet qua offers. Je kunt geen prijs winnen voor ‘meest behulpzame persoon’. Alle goede daden van de wereld, zullen je niet perse dichter bij God brengen. Het enige wat voor God telt, is jouw hart! Jouw hart dat God aanbidt. 

Hoe zit dat bij jou? Vind je het lastig om God te aanbidden? Wat staat er in de weg? 

Je kunt hier altijd je verhaal delen of hier voor je laten bidden. En pluis die Bijbel lekker eens door. Op zoek naar mooie verhalen die jou gaan bemoedigen om God te aanbidden.